Specijalna bolnica 01

185 godina „Bukovičke banje“

 

 

  • Mineralna voda, lekovita glina i klimatski faktori su tri prirodna lekovita faktora koje koristi Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja”Aranđelovac, i njih bi trebalo koristiti u većoj meri u svrhu lečenja I rehabilitacije ,kaže za portal “Ar PRESS” dr Slobodan Prodanović, direktor Specijalne bolnice “Bukovička banja.”

 

-Za lekovita svojstva kisele vode iz Bukovika znalo se od davnih dana, ali za godinu nastanka

dr Slobodan Prodanović

Bukovičke banje uzima se 1836. godina, kada je dr Lindermajer izvršio detaljnu analizu  vode u Beču.   Još tada je utvrdjeno da ta voda ima potencijal po pitanju lekovitosti, da može da se koristi za lečenje oboljenja organa za varenje, mokraćnih puteva i naravno za šećernu bolest, kaže na početku razgovora za portal  Ar PRESS  dr Slobodan Prodanović,direktor Specijalne bolnice “Bukovička banja.”

 

  • Skoro dva veka zna se za lekovita svojstva Bukovičke kisele vode.U kojoj meri smo iskoristili do sada taj potencijal?

-Svih ovih godina vodu smo koristili na način u koji su nas uputila ispitivanja iz 1836.godine,  ali koristili smo je i za lečenje degenerativnih promena, sportskih povreda, reumatskih i drugih tegoba lokomotornog sistema, kupanjem.

-Naša ustanova u svakom pogledu koristi ovaj prirodno lekoviti faktor a pored njega koristi i glinu koju dobijamo mešanjem  sa mineralnom vodom i na taj način aplikujemo na odredjene delove tela kroz pakovanja-kataplazme, za lečenje raznih bolesti (ortopedsih i reumatskih). Pored ova dva faktora koristimo i našu  klimu koja takodje ima ispitano delovanje kao prirodni lekoviti faktor.Voda,glina i klima su tri faktora koje koristi Specijalna bolnica „Bukovička banja“.To su  prirodni faktori koje  treba koristiti u najvećoj mogućoj meri.

-Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“  svih ovih godina nastoji da se  razvije u renomiranu zdravstvenu ustanovu a sve naše napore opravdava i  sertifikat Agencije za akreditaciju na najduži period, od sedam godina, dobijen u oktobru 2020.godine .

  • Na dolazak na oporavak u Specijalnu bolnicu Bukovička banja čeka se na red. Ima li uslova za neko proširenje I stvaranje uslova za nove smeštajne kapacitete?
Kapaciteti uvek popunjeni

-Specijalna bolnica “Bukovička banja je u planu mreža zdravstvenih ustanova Republike Srbije sa 90 postelja.Od toga 40 postelja je za lečenje dece obolele od šećerne bolesti a 50  je za stacionarnu rehabilitaciju dece I odraslih.Pored ovoga mi raspolažemo sa  dodatnih 30 postelja koje su na tržištu. Sa 120 postelja kojima raspolažemo, imamo potrebe za proširenje I otvaranje novih smeštajnih kapaciteta.

-U ovom momentu mi najviše radimo rehabilitaciju  za osiguranike Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Da bi bili adekvata takmac svim ostalim specialnim bolnicama, koje imaju znatno veće kapacitete od naših, nama je potrebno još smeštajnih kapaciteta.

-Usluge koje mi možemo da pružimo iz oblasti zdravstvene zaštite, oslonjene su na prirodno lekoviti faktor i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.U potpunosti smo zadovoljni i planom detaljne regulacije koji je u završnoj fazi  usvajanja i u narednom periodu omogućava nam proširenje smeštajnih kapaciteta, kroz izdradnju depadansa na prostoru kotlarnice, koja više nije u funkciji. Za proširenje dobili smo i podršku Ministarstva zdravlja. Čim se usvoji plan detaljne regulacije raspisaćemo konkurs za idejno urbanističko  rešenje novog objekta, koji bi bio na prostoru stare kotlarnic, a zatim, ćemo krenuti u izradu glavnog  projekta i zatražiti pomoć Ministarstva zdravlja oko sredstava za izgradnju objekta.

  • Na obodu parka Bukovička banja pre četiri decenije započeta je izgradnja novog RH centra.Izgradnja je stala.U čijem je vlasništvu taj objekat I da li je bilo zainteresovanih da  ga stave u funkciju?
Novi RH zavod čeka investitore

-Objekat na Zvezdari ili kako mu je pravi naziv Zavod za rehabilitaciju endokrinoloških obolenja, je objekat koji je počeo da se gradi još 1978.godine. Izgradnja je trajala do 1984 godine, kada je objekat konzerviran. Zbog nedostatka sredstava nije nastavljena njegova gradnja. To je objekat koji je bio dodeljen Specijalnoj bolnici “Bukovička banja”ali je po tužbi Republičkog fonda penzionog osiguranja, na drugom ročištu, pripao ovom PIO fondu.

-O budućnosti ovog objekta treba razgovarati sa PIO fondom i verujem da će on biti veoma raspoložen da taj objekat proda u nekom narednom periodu ali se i nadamo da PIO fond uslovi budućeg kupca da delatnost tog objekta  bude upravo  ona koja mu je bila namenjena, a to je lečenje I rehabilitacija.

 

  • Poslednjih godina, često puta, pominje se privatizacija RH zavoda po Srbiji ,u koji spade I Specijalna bolnica.Da li je ona neophodna I kako Vi gledate na taj proces? Šta se dobija a šta gubi?

-U Srbiji se često pominje privatizacija banja ali su veoma često i neprecizni kada govore toj privatizaciji. Nama je poznat stav  Ministarstva zdravlja, da ustanove koje mogu da funkcionišu i ne prave, gubitke ne treba  privatizovati, a da ustanove koje imaju problem sa funkcionisanjem, treba da budu privatizovane. U javnosti se veoma često pominju i one Specijalne bolnice za rehabilitaciju koje dobro posluju, kao  predmeti privatizacije a to se objašnjava činjenicom da bi država mogla dobiti više novca njihovom prodajom. Još uvek ni Vlada nije zvanično saopštila koje će Ustanove za rehabilitaciju biti privatizovane, kao ni po kojem modelu privatizacije.

-Kada se govori o privatizaciji banja, često se podrazumeva, privatizaciji hotela koji ne funkcionišu, započetih RH zavoda kao što je ovaj naš na Zvezdari i td. Jasna politika oko privatizacije Specijalnih bolnica za rehabilitaciju, u ovom momentu nije jasno definisana. Smtram da će se privatizovati najpre oni objekti za koje postoji iskazano interesovanje investitora. Država će donositi neke pojedinačne odluke i prodavati ih, kao što je slučaj sa Vranjskom i Kuršumlijskom banjom.

-Moje lično mišljenje je da Specijalne bolnice za rehabilitaciju, koje mogu same da opstanu poslujući pozitivno, treba ostaviti ostaviti u državnom vlasništvu. Ovo su Ustanove koje se pre svega bave rehabilitacijom u stacionarnim i ambulantnim uslovima i koje u svom sastavu imaju oko 3000 ležajeva namenjenih lečenju i rehabilitaciji osiguranika Republičkog fonda za zdravstvo. Prodajom ovih Ustanova, država bi ostala bez kapaciteta za stacionarnu rehabilitaciju, što bi u budućem period predstavljao veliki problem. Obučen i osposobljen kadar je najteže napraviti i zbog toga je mislim da će predstavnici države imati ovo na umu, kada budu donosili odluke o privatizaciji rehabilitacionih centara. U ovo sam siguran, naročito posle iskustva sa Kovid-om, kada je veliki broj banja, tj Specijalnih bolnica za rehabilitaciju bio uključen u sistem Kovid Ustanova, u kome ni jedna privatna bolnica nije bila.

U rangu najboljih banja
  • U Srbiji sve više je obolelih od šečerne bolesti a posebno medju mladima.Ima li uslova da se prošire kapaciteti za taj uzrast?

-Naši kapaciteti za lečenje dece obolele od šećerne bolesti su 40 postelja i sva deca iz Srbije koja boluju od šećerne bolesti dolaze kod nas na edukaciju, lečenje I rehabilitaciju. Svake godine oboli novih 180 do 200  dece. Tako da ukupan broj dece sa šećernom bolesti se održva na nivou oko 3500, duži niz godina. Stoga nema potrebe da se kapaciteti za lečenje ovih pacijenata povećavaju. Međutim,  deo Specijalne bolnice za lečenje I rehabilitaciju odraslih, iziskuje nove kapacitete a samim tim i bolje uslove za lečenje I rehabilitaciju.

  • Korona traje skoro 10 meseci kako se ona odražava na rad Vaše bolnice?

-Tokom 2020. godine korona nas je izbacila iz  normalnog poslovanja. U periodu  vanrednog stanja prestali smo sa obavljanjem delatnosti .Tada smo radili samo sa decom obolelom od šećerne bolesti. Nakon toga ,do danas radimo sa 50 do 60 odsto kapaciteta. Očekujemo, da će nakon vakcinacije, jedan deo pacijenata, koji su bili naši korisnici usluga, prethodnih godina, ponovo doći na lečenje i da će ustanova normalno početi da funkcioniše. Pretpostavljamo da će i 2021. godina, biti  kao i 2020., a da sa normalnim funkcionisanjem počnemo tek 2022.godine.

  • Gde vidite Specijalnu bolnicu u narednom periodu?

-Specijalnu bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja “ Aranđelovac vidimo rame uz rame sa najboljim ustanovama ovog tipa u Srbiji. Blizina Beograda I areodroma, izgradnja autoputa i otvaranje ka stranim tržištima, uz izgradnju naših novih smeštajnih kapaciteta i rekonstruisan hotel, “Šumadija” i hotel “Izvor”,  predstavljaće značajne komparativne prednosti naše banje. Rekonstrukcijom hidro-terapijskog bloka  uz proširenje  i izgradnju novog objekta – Depadansa, potpuno ćemo zaokružiti celinu, što će uz stručno usavršavanje na primeni novih zdravstvenih procedura i tehnologija, a uz primenu prirodnog lekovitog faktora, omogućiti našoj Ustanovi da bide konkurentna na tržištu. Našu Ustanovu vidim kao nosioca razvoja banjske delatnosti, a to je osnov razvoja i napretka svake banje.

 

Fotografije Specijalna bolnica BB  I Arhiva Ar PRESS-a

 

Miodrag Petrović

 

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.