Pasulj 01

Pasulj

 

 • Pasulj se kao čist usev u Srbiji gaji na preko 20.000 hektara, sa prosečnim višegodišnjim prinosom od oko 1,3 t/ha.

 

Pasulj je jednogodišnja biljka iz porodice mahunarki, velike hranljive vrednosti. Najpoznatija je i najrasprostranjenija mahunarka u celom svetu i kao povrtarska kultura ubraja se u grupu zrnastih mahunarki. Neutralan ukus pasulja omogućava niz kombinacija s različitim namirnicama i začinima, a dostupnost tokom cele godine njegovu široku primenu pri kuvanju. Obrok pasulja uz malo kalorija i masti obnavlja zalihe gvožda i mangana, te na taj način povećava energiju i antioksidativnu zaštitu u organizmu. Smeđi, beli ili crveni pasulj jedan je od najboljih biljnih izvora proteina, siromašan je kalorijama, mastima i natrijumom

. Značaj pasulja

Pasulj se kao čist usev u Srbiji gaji na preko 20.000 hektara, sa prosečnim višegodišnjim prinosom od oko 1,3 t/ha. Dosta se gaji i u združenoj setvi sa kukuruzam.

Pasulj spada u grupu leguminoznih biljaka na čijem korenu u kvržicama žive bakterije azotofiksatori. Bakterije koje žive u simbiozi sa pasuljem mogu da koriste atmosferski azot koji se troši za potrebe rasta i razvića biljaka.

Uslovi uspevanja

Izbor zemljišta veoma važan za dobar prinos

Zemljište za pasulj treba da je rastresito, plodno i humusno. Ne daje dobre rezultate na teškim, zbijenim i kiselim zemljištima sa visokim nivoom podzemne vode. Na zemljištima na kojima su se prethodne godine koristili preparati na bazi aminotriazina (Atrazin), posebno u većim dozama, ne treba gajiti pasulj zbog negativnog uticaja ostataka preparata na rast i razviće biljaka pasulja.

Pasulj ima velike potrebe za toplotom. Minimalna temperatura za klijanje je od 8-10 0C. Niske temperature već od – 0,5 0C do 1 0C uništavaju usev. Visoke temperature zajedno sa niskom relativnom vlažnošću vazduha utiču na opadanje cvetova (abortivnost), pri čemu mahune ostaju šture.

U toku celog vegetacionog perioda ima izražene zahteve za vodom. Samo uz navodnjavanje može se računati na siguran rod i odgovarajući prinos.

Ne podnosi gajenje u monokulturi. Najbolji predusevi za pasulj su strna žita i okopavine, a sam je odličan za većinu useva koji se gaje posle njega.

Obrada zemljišta

Obrada zemljišta zavisi od preduseva. Ako pasulju prethodi strno žito, vrši se zaoravanje strništa, a u jesen se ore na punu dubinu. Pasulj odlično reaguje na dublje oranje (30-35cm). U proleće se vrši zatvaranje brazde i predsetvena priprema. Predsetvenu pripremu najbolje je uraditi setvospremačem.

Đubrenje

Hemijska analiza zamljišta uštedeće  novac, a biljkama ce omogućiti izbalansiranu ishranu.

U plodoredu pasulj dolazi na drugo mesto. Najbolje je predusev đubriti stajnjakom. Pasulj spada u grupu leguminoza koje imaju mogućnost asimilacije azota, te za njegovo đubrenje treba koristiti formulacije sa manje tog elementa. Formulacija namenjena leguminozama je 10:30:20 ili 8:16:24.

 1. 300-500kg/ha NPK (10:30:20) predsetveno + 100-150kg/ha KAN-a u fazi 3-4 stalna lista;
  2. pred osnovnu obradu celokupna P i K dubriva, predsetveno celokupan N.

Ukoliko koristimo NPK (15:15:15), njegova orjentaciona doza je oko 500kg/ha uz dodatak prihranjivanjem 100kg/ha KAN-a, takođe sa kultiviranjem u fazi 3-4 stalna lista. Za prinos od 2 t/ha usev pasulja utroši oko 60 kg N, 80 kg P2O5, 90 kg K2O.

Način gajenja

Čist usev pasulja zahteva intenzivan način proizvodnje.
Združen usev pasulja i kukuruza zasniva se setvom kukuruza i pasulja u naizmeničnim redovima ili setvom kukuruza i pasulja u isti red. Posebno treba imati u vidu da se kukuruz ne sme posejati gusto. Pri ovakvom načinu gajenja utroši se do 50 kg/ha semena pasulja. Ovako se osim visokih, lozastih mogu gajiti i niske sorte pasulja. Nedostaci združenog useva najčešće je smanjen prinos oba useva, velik utrošak radne snage (ručna berba). Pojava novih hibrida kukuruza koji se gaje u gustom sklopu i redukovano je korišćenje herbicida u kukuruzu.

Setva

Vreme setve zavisi od mesta proizvodnje i sorte. Kada se srednje dnevne temperature vazduha ustale iznad 15 0C, a setveni sloj zemljišta dostigne temperaturu od oko 10 0C stekli su se uslovi za setvu pasulja. Sorte sa krupnijim semenom seju se kasnije. U našim uslovima setvu treba obaviti u drugoj ili trećoj dekadi aprila.

Dubina setve zavisi prvenstveno od krupnoće semena, vremena setve, tipa zemljišta i njegove vlažnosti. Optimalna dubina je od 3 do 5cm. Setva može biti mašinska ili ručna, u redove. Niske sorte (čučavci) koje imaju sitno seme seju se mašinski najčešće na 50x5cm (400 000 biljaka/ha), a krupnozrni na 50x7cm (300 000 biljaka/ha). Količina semena po hektaru za pasulje sitnog i srednje krupnog semena se kreće od 80 do 110kg/ha, a krupnosemenog 100-140 kg/ha. Odgovarajuća gustina biljaka daje šansu za dobar i stabilan prinos.

Nega useva

Kultiviranje kojim se razbija pokorica i uništavaju korovi se vrši desetak dana posle nicanja. U toj fazi biljke su elastičnije i manje se lome. Po potrebi izvode se 2-3 kultiviranja. Drugo kultiviranje kombinuje se sa prihranjivanjem (100-150kg/ha KAN-a). Pre početka cvetanja mora biti obavljena poslednja međuredna obrada. Navodnjavanje je potrebno posebno u sušnim godinama. U periodu cvetanja i nalivanja zrna nastaju najveće štete usled nedostatka vode u zemljištu. Potrebe za vodom mogu nastati i odmah posle setve ukoliko je ona obavljena u jako suvo zemljište. Sprovođenjem ove mere mogu se povećati prinosi i do jedne tone po hektaru, što opravdava sredstva uložena u navodnjavanje. Orošavanje useva u fazi cvetanja i obrazovanja mahuna sa oko 5 mm vode po hektaru pozitivno utiče na povećanje prinosa.

Postavljanje oslonca za gajenje visokih, lozastih sorti obično se vrši neposredno posle nicanja biljaka. Zaštita od bolesti i štetočina u toku vegetacije se obavlja najčešće preventivno uz konsultaciju sa stručnim licem.

Berba

Niske sorte pasulja, gajene u čistom usevu ubiraju se kada su im sve mahune zrele. Biljka je ostala obično bez lista i sadržaj vlage u zrnu je do 18%. Berba se obavlja u jutarnjim časovima, kada je osipanje najmanje (mahune vlažne od rose). Visoke sorte pasulja, prilikom berbe, uvek na vrhovima imaju nedozrelih mahuna. Posle košenja ili cupanja takvih sorata, obavezno se u trajanju i do desetak dana ostavlja biljna masa na dosušivanje i dozrevanje. To se obavlja najčešće na promajnim mestima zaklonjenim od kiše. Berba može biti mehanizovana i ručna. Mehanizovana berba može biti jednofazna sa kombajnom i dvofazna, podrezivanje biljne mase i sakupljanje u otkose i druga faza vršidba specijalnim vršalicama ili adaptiranim žitnim kombajnima. Ručna berba se izvodi čupanjem biljaka sa njive ručno, i izdvajanje zrna iz mahuna najčešće “mlaćenjem”.

Čuvanje pasulja je nezavisno od načina berbe, naprslih zrna ne sme da bude više od 5%. Posle vršidbe pasulj se dosušuje na 14% vlage. Sušenje se vrši prirodnim putem ili u sušarama. Zrno pasulja koje nije dobro osušeno gubi na kvalitetu i teško se duže čuva.

Violeta Veličković dipl.ing.

PSSS Beograd

 

 

 

 

 

Skola u Gornjoj Tresnjevici 01

Novo „ruho“škole u Trešnjevici

 

 • Predračunska vrednost rekonstrukcije i izgradnje školskog kompleksa u Gornjoj Trešnjevici je 71 milion dinara i u njoj bi se vratila „Škola u prirodi“

 

 Zapadna strana danas(gore) i Idejno rešenje(dole)

Odelenje za imovinsko-pravne odnose,urbanizam,gradjevinarstvo i stambeno komunalne poslove ,Opštinske uprave opštine Arandjelovac oglasilo je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju školskog kompleksa u Gornjoj Trešnjevici.Prema idejnom rešenju koji je uradila Agencija Hidro top iz Topole uz sadašnjih 562 kvadrata škole planirana je dogradnja sprata od 760 kvadratnih metara.Na spratu bi bilo 15 soba;11 četvorokrevetnih,dve šestokrevetne i dve dvokrevetne.

Predračunska vrednost rekonstrukcije i izgradnje školskog kompleksa u Gornjoj Trešnjevici je 71 milion dinara.

„Na školskom placi površine 0,8089 ha  u okviru Kompleksa škole, predviđena je rekonstrucija i dogradnja objekta kao i izgradnja pratećih sadržaja kako bi se mogao realizovati program „Škola u prirodi”,nastava van škole i učionica. Nastava u prirodi je specifičan oblik nastave kome su dodati i rekreativni sadržaji.

 Školski kompleks u Gornjoj Trešnjevici

Predviđena je izgradnja objekata za sledeće aktivnosti:rukometno igralište,košarkaški teren I ostale sportsko rekreativni sadržaji za decu školskog uzrasta.

Postojeća škola ima korisne površine oko 600 m2 prizemna je i potrebno je

modernizovati i opremiti savremenom opremom, prvenstveno sanitarijom, navodi se u projektu.

Novi objekat nakon rekonstrukcije i dogradnje ima bruto površinu od 1.536 m2

Projektovani objekat je spratnosti Po+P+1. U podrumu škole nalazi se kuhinja sa

trpezarijom i pratećim sadržajem, na prizemlju se nalaze učionice dok su na spratnoj  etaži smeštajne jedinice za 60 korisnika”.

Tu je i parking za 18 automobila…Van kompleksa je ambulanta i kuća/stan za lekara u kojoj je danas smešten sveštenik.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta je od 25.05.2021. do 01.06.2021.godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Arandjelovac,hol prvog sprata,svakog radnog dana od 11 do 14 sati. Materijal je dostupan i na internet strani opštine Arandjelovac(www.arandjelovac.rs)

Primedbe i sugestije , u pisanom obliku, na Urbanistički projekat mogu se dostaviti Odelenje za imovinsko-pravne odnose,urbanizam,gradjevinarstvo i stambeno komunalne poslove ,Opštinske uprave opštine Arandjelovac.

 

                     Osnovna škola u Gornjoj Trešnjevici

Zgrada Osnovne škole u Gornjoj Trešnjevicu izgradjena je sredinom  60 tih godina i prve djake u tada osmorazrednu školu primila je školske 1966/1967.godine.Pored dece iz Gornje Trešnjevice u njoj su učila i deca iz Vukosavaca i Bosute.Osmorazredna škola u Gornjoj Trešnjevici zatvorena je deceniju i po kasnije …Danas u njoj znanje stiču  osnovaci  od prvog do četvrtog razreda  I deca koja se pripremaju za polazak u školu…

 

Izvor;Crteži I skice Idejno rešenje Urbanistički  projekat za rekonstrukciju i dogradnju školskog kompleksa u Gornjoj Trešnjevici

Fotografije;M.Petrović©

 

(Ar PRESS)

 

img_122009

Pritvor za pokušaj ubistva

 

KRAGUJEVAC,(28.05.2021.)-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su V.B.(1998) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju,saopštila je PU Kragujevac.

Kako se sumnja, on je tokom noći 25/26. maja ove godine, na proslavi u okolini Kragujevca, nakon kraće verbalne rasprave, devetnaestogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneo ubodnu ranu u predelu ramena i stomaka.

Povređeni mladić je zadobio lake telesne povrede.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za

prethodni postupak Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu mu je odredio pritvor do

30 dana,stoji u saopštenju PU Kragujevac.

 

(Ar PRESS)

DSC04000 01

Slika dana:Mi želimo da živimo sa Vama a ne pored Vas!

 

 

Podelom  informativnih  brošura i prigodnih  poklone u vidu medenjaka gradjanima I prijateljima koje su izradili članovi udruženja Omladina Arandjelovac,u Arandjelovcu ispred prostorija Udruženja gradjana “Deca u srcu” danas je  obežena šesta decenija od osnivanja saveza MNRO .

Bila je ti I prilika da se pošalje jasna poruka da svi invaliditeti nisu vidljivi I da smo različito isti…

Rad Saveza MNRO Srbije I lokalnih organizacija podržalo je Ministarstvo za rad,zapošljavanje,boračka I socijalna pitanja,lokalne samouprave,donatori I pojedinci…

 

Foto;M.Petrovic©

Dom zdravlja u Topoli 01

Vakcinacija bez zakazivanja

 

 

Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ uz podršku Opštine Topola, a u okviru Programa Reforma poreza na imovinu – Dobra uprava – Rodno i manjinski odgovorni programi kofinasiran  od  strane  HELVETAS SRB organizovaće edukaciju i vakcinaciju u selima opštine Topola bez zakazivanja, ali i u samoj  Topoli ,objavljeno je na  zvaničnoj internet stranici opštine Topola.

Opština Topola sa predsednicima mesnih zajednica i angažovanim volonterima  će obaveštavati građane na terenu o datumima i tačnom vremenu vakcinisanja,po sledećem rasporedu;

 1. Maj(sreda):Belosavci, ambulanta: 8.00-14.00,28. Maj (petak)j:Natalinci, ambulanta: 8.00-14.00,31. maj(ponedeljak):Gornja Trnava, ambulanta: 8.00-14.00,02. Jun(sreda):Donja Šatornja, ambulanta: 8.00-14.00,04. Jun(petak):Jarmenovci, ambulanta: 8.00-14.00,0 7. Jun(ponedeljak):Lipovac, ambulanta: 8.00-14.00,09.jun(sreda): Topola ,punkt vakcinacije Doma zdravlja ,,Sveti Đorđe,,.

Zainteresovanim gradjanima za vakcinaciju dostupne su sve četiri  vakcine.

(Ar PRESS)

1 (4)

Zasad marihuane u okolini Topole

 

KRAGUJEVAC,(25.05.2021.)-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Kragujevcu, intezivnim operativnim radom, otkrili su laboratoriju za uzgoj marihuane sa 1.084 stabljike i uhapsili U. J. (1994) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja I stavljanje u promet opojnih droga,saopštila je PU Kragujevac.

Prilikom pretresa kuće i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio u okolini Topole, pored zasada marihuane, težine 160 kilograma, pronađeno je i tri

kilograma suve marihuane koja je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji,

oprema za uzgoj marihuane i novac u raznim valutama za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Takođe, policija je pronašla i pištolj sa prigušivačem i okvir sa dva metka, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti

priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu,navodi se u saopštenju PU Kragujevac.

Fotografije MUP Srbije

(Ar PRESS)

Dragolj

„Zadnja rupa na svirali“

 

 

    Spomenik Arseniju Lomi u Dragolju

Savet Mesne zajednice Dragolj kod Gornjeg Milanovca na čelu sa Nikolom Jaćimovićem podneo je ostavku  I odluku o tome objavio na Fejsbuk profilu Moj Dragolj.

U telefonskom razgovoru za portal Ar PRESS Nikola Jaćimović je potvrdio da je savet kolektivno podneo ostavku.

“Ova odluka je dostavljena i opštinskoj upravi G. Milanovac, tako da iako savetu mesne zajednice Dragolj nije istekao mandat. DRAGOLj OD DANAS NEMA SAVET MESNE ZAJEDNICE”,navodi se u Saopštenju za javnost.

“Razlog za ovu odluku je u tome sto od samog pocetka mandata mesne zajednice, a u poslednjih godinu dana sve vise, opština G. Milanovac ne izlazi u susret zahtevima mesne zajednice, ništa što je dogovoreno nije ispunjeno.

Mesna zajednica opstinskoj upravi svake godine predaje plan rada, koji se ni u jednoj tacki ne ispunjava. Zbog toga su odbornici na sastanku održanom jesenas i odbili da naprave plan rada za 2021.

Predstavnici mesne zajednice Dragolj čak ne mogu ni da dodju do nadleznih u opstini G. Milanovac kako bi izlozili probleme svog sela, jer ti isti nadležni nikad za to nemaju vremena, a i selo Dragolj u celini posmatraju kao,, zadnju rupu na svirali“.

Poslednji dogadjaji u vezi nevremena koje je zahvatilo Dragolj(19.05.2021.), a nakon čega se niko iz opštinske uprave G. Milanovac nije udostojio da obidje oštećene meštane, niti da pošalje komisiju za naknadu štete su kap koja je prelila času i navele članove saveta MZ Dragolj da definitivno podnesu ostavku”,stoji u saopštenju.

-Opština je bila voljna da  formira Komisija za procenu štete ali nije htela da  nadoknadi štetu  kao I 2018.godine.Tada su procenili štetu ali nikada nam nisu isplatili.Onda smo im poručili da ako je tako ne dolaze,pojasnio  je za portal Ar PRESS,Nikola Jaćimović,predsednika MZ Dragolj u ostavci.

 

(Ar PRESS)

 

FA 36 01

Savet dana;Aplikacione preporuke za tretmane u zaštiti jabuke

 

 

 • Pravilnim podešavanjem atomizera I izborom rasprskivača i ventilatora postižu se značajni efekti pri tretmanima voća

 

Provera protoka manometra

Preciznost manometra mora biti u granicama ± 0.2 bar, pri radu sa pritiscima do 2 bar. Pri radu sa pritiscimapreko 2 bar dozvoljeno odstupanje je ± 10 %.

Provera protoka pumpe

Kapacitet pumpe ne sme da se menja sa promenom pritiska. Kapacitet pumpe mora da iznosi 90% od njenog fabričkog nominalnog kapaciteta,odnosno pumpa mora da obezbedi dovoljno tečnosti pri radu prskalice sa najvećim predviđenim rasprskivačima i pritiskom.

 

 

 1. KONTROLNO TESTIRANJE, KALIBRACIJA I ODRŽAVANJE PRSKALICA I OROŠIVAČA

Uporediti vrednost pritiska na manometru i sa obe strane venca rasprskivača. Razlika između pritisaka ne sme biti veća od 15 %. ≤ 15% razlika protoka leve i desne strane mora biti manja od 10 %.

Kada treba zameniti rasprskivače?

Kada im pojedinačni protok poveća preko 15%.Kod simetričnog prskanja, razlika leve i desne strane ne sme biti veća od 10%.

GEOMETRIJA MLAZA TREBA DA SE POKLAPA SA GEOMETRIJOM KROŠNJE 10-15% vazd.drift 30-40% zem. drift

 

 1. PODEŠAVANJE “GEOMETRIJE” MLAZA U SKLADU SA “GEOMETRIJOM” VOĆNJAKA

Jednostavne promene položaja i tipa rasprskivača značajno unapređuju rad orošivača.4-6% .Stručno podešavanje pomoću vertikalnog sprej skenera Iskustveno podešavanja usmerivačkih limova i vazdušne struje pomoću štapa i kanapa.Dobro podešena geometrija mlaza do 30% manji gubici usled drifta

Kružni raspored rasprskivača je najčešći slučaj i loše rešenje iz dva razloga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Otežano podešavanje geometrije mlaza u skladu sa geometrijom krošnje.
 2. Tečnost iz gornji rasprskivača prelazi dug put do krošnje što pojačava drift. Orošivača “usmerivačkim tornjem” uz dobru kombinaciju i ugao rasprskivača o mogućava pokrivenost bolju i za 20%.
 3. TIPOVI RASPRSKIVAČA

Kupasti – kombinacija vrtložnika i izlazne pločice.Veći broj istraživanja je pokazao da ovakvo rešenje obezbeđuje najlošiju pokrivenost.

Vrtložni–  Dobro rešenje. Obavezno koristiti keramički uložak.zbog velikog broja prskanja visokim pritiskom. Preporučena norma u zasadima guste sadnje: 400-600 l/ha Preporučena norma u zasadima “stare tehnologije” 600-1000 l/ha Preporučeni pritisak: 8-12 bar (popotrebi i do 15 bar)

Injektorski vrtložni –Obezeđuje krupnije kapi od standardnog vrtložnog rasprskivača. Dobar za “gornje” pozicije rasprskivača jer omogućava pokrivenost najviših delova krošnje.Obezbeđuje veću količinu depozita na površini ploda jabuke, pa je potrebno povećati karencu u odnosu na preporučenu ako se koristi u tretmanima pre branja. Na osnovu ERTAP istraživanja preporučeno povećanje 30% u odnosu na zadatu karencu. Preporučena norma u zasadima guste sadnje: 400-600 l/ha Preporučena norma u zasadima “stare tehnologije” 600-1000 l/ha Preporučeni pritisak: 8-15 bar Napomena: Iznetu preporuke su rezultat višegodišnjih makroogleda.

Merenje depozita preparata pomoću trejsera u skladu sa svetskim standardima i metodama je sprovedeno širom Vojvodine. IZBOR PROTOKA (boje), TIPA I PROIZVOĐAČA RASPRSKIVAČA JE ODLUKA KOJU DONOSI SAM POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ.Klasični orošivač 60% Radijalno postavljena fleksibilna creva

 1. PREPORUKE TIPA VENTILATORA

Kod nabavke novih orošivača (atomizera) izbegavati klasične aksijalne ventilator koji usisavaju vazduh sa zadnje strane i izbacuju vazdušnu struju pod uglom od 90 stepeni .

Orošivači sa ovakvim ventilatorima:

 1. Obezbeđuju duplo manji kapacitet vazdušne struje u krošnji i duplo manju brzinu.
 2. Kod ovih tipova ventilator uvlači se značajna količina vazduha “zagađenog” pesticidima i dospeva u zonu oko glave traktoriste.
 3. Drift kod ovakvih orošivača je i do 60%. Orošivači sa radiljalnim ventilatorom i gibljivim crevima su dobro rešenje za guste zasade jabuke. Mana im je nešto složenije održavanje i veća osetljivost na udare, zbog velikog broja creva.

“Napredni “orošivači sa aksijalnim ventilatorima koji usisavaju vazduh sa prednje strane i izbacuju ga koso unazad predstavljaju odlično rešenje. “Zagađeni” vazduh nije u zoni oko glave traktoriste i u kombinaciji sa dobrim napadnim uglom rasprskivača obezbeđuju i do 30% veću pokrivenost biljke. U poređenju sa klasičnim ventilatorom iste početne brzine i kapaciteta vazdušne struje, na osnovu ERTAP merenja, obezeđuje duplo veći kapacitet i brzinu vazdušne struje u krošnji jabuke.

 

Izvor: http://pissrbija.com/default.aspx, Edukativno razvojni centar tehnike za aplikaciju pesticida (ERTAP)

Autor: Prof. dr Aleksandar Sedlar Istraživači: Prof. dr Rajko Bugarin, MSc Vladimir Višacki

Priredio;Bojan Mijatović dipl.inž. zaštite bilja,

PSSS Beograd

DSC03990 00

Slika dana:Muzičari ispred opštine

 

Korona popušta i u Arandjelovcu.Svadbe i veselja nekada su bili subotom i nedeljom a danas ,pre svega zbog nedostatka slobodnih termina u restoranima i salama oni  se održavaju i radnim danom.

Muzičari  koji dočekuju i ispraćaju mladence ispred opštine u Arandjelovcu ,gde je I sala za venčavanje,kao ovaj na slici sačinjen od muzičara iz Bukovika,ponovo su se vratili na svoje mesto  u želji da zabave  svatove….

Foto;M.Petrović ©