Jagode 01

Aktuelni radovi u proizvodnim zasadima jagode

 

 

  • Nakon završene berbe pored pomotehničkih, potrebno je redovno obavljanje agro tehničkih, agro meliorativnih mera i redovnih tretmana zaštite protiv bolesti i štetočina.

 

Berba ekonomski najznačajnijih i najmasovnije gajenih sorti jagode je završena ili je pri kraju. U toku je berba još samo poznih sorti. U uslovima Srbije eksploatacioni vek zasada jagode je 2 do 3 godine, premda se još uvek mogu naći zasadi i u četvrtoj vegetaciji, koji su, zbog svoje nerentabilnosti, sve ređa pojava.

Po završenoj berbi jagode potrebno je izvođenje niza agrotehničkih mera u određenim rokovima, kako bi se obezbedio visok prinos plodova vrhunskog kvaliteta. Od poštovanja rokova i kvaliteta izvođenja mera nege zavisi i rentabilnost proizvodnje u narednoj vegetaciji. Posebnu negu zahtevaju jagode gajene na foliji, koje gotovo u potpunosti zavise od angažovanja čoveka. Nega zasada posle berbe je regulisanje rodnosti jagode za narednu vegetaciju i obuhvata nekoliko mera kojima se pospešuje vitalnost bokora, čime se direktno utiče na visoku rodnost i dobar kvalitet plodova. Najznačajnije pomotehničke mere su zakidanje stolona i uklanjanje cvetova i starog lišća.

                           Pravilnom negom može se uticati i na prinos

Stoloni su vegetativni organi jagode karakteristični za većinu sorti uz pomoć kojih dolazi do umnožavanja matične bilke. Pojava stolona karakteristična je za period od kraja maja do septembra i dovodi do iscrpljivanja i slabljenja rodnog živića, što se odražava na prinos i kvalitet plodova u narednoj godini. Stolone treba zakidati u nekoliko navrata, kada dostignu dužinuod 10 do15cm, pre početka obrazovanja živića. Stoloni se uklanjaju uglavnom ručno, korištenjem makaza ili noža. Stolone ne treba kidati, kako ne bi došlo do oštećenja matičnog živića. Primenom ove mere postiže se povećanje prinosa i do 50%.

Za proces cvetanja i oplodnje biljka koristi veliku količinu energije. Uklanjanje cvetova, naročito posle obilnog roda važna je mera kojom se omogućava nesmetan razvoj bokora i stvaraju preduslovi za kvalitetan i dobar prinos u narednoj godini. Cvasti se uklanjaju ručno i poželjno je njihovo sakupljanje i iznošenje iz zasada.

Posle berbe na bokoru ostaje dosta suvog, oštećenog i moguće zaraženog lišća. Potrebno je njegovo uklanjanje i iznošenje iz zasada, čime se potencira razvoj novog lišća i jačanje bokora, kao i smanjenje inokuluma evenualno prisutnih patogena. Najkvalitetnije je ručno uklanjanje, a koristi se tehnika kao i kod prolećnog uklanjanja lišća.

Nakon završene berbe pored pomotehničkih, potrebno je redovno obavljanje agro tehničkih, agro meliorativnih mera i redovnih tretmana zaštite protiv bolesti i štetočina.

 

                                                                                                Zoran Janković ,dipl.inž.

                                                                                                PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.