DSC03558 00

Aktuelni tretmani jabuke

 

 

  • Padavine prethodnih dana i dugi periodi vlaženja lista, uz optimalne temperature i prisutan infektivni materijal u zasadima pogodno su tlo za mnoge bolesti

Na području delovanja PSSS Beograd, zasadi jabuke se nalaze u fazi  od drugog opadanja plodova do faze prečnik ploda do 40mm (73-74 BBCH).

Padavine u prethodnih nekoliko dana (u zavisnosti od lokaliteta od 10 do 37 mm/m²) i dugi periodi vlaženja lista, uz optimalne temperature i prisutan infektivni materijal u zasadima, stvorili su u dva navrata uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

S obzirom da se više ne može računati na efikasnost prethodno sprovedene zaštite (naročito na lokalitetima sa velikim količinama padavina) i  da su i za naredni period najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama, preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

  • Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal ili Hillan (a.m. fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha.
  • Score 250 EC, Sekvenca, Sigura, Different 250 EC, Skoremore, Ambasador, Agroskor 250 EC, Rayok EC, Scooter 250 EC ili Hemokonazol 250 EC (a.m. difenokonazol) u koncentraciji 0,03% /delovanje i na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha).

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha, koji će delovati i na lisne vaši ukoliko su prisutne u zasadima.

 

Izvor: PIS Srbija www.pissrbija.com

Bojan Mijatović,

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.