Breskva 02

Breskvin smotavac (Cydia molesta)

 

  • Ukoliko dođe do prenamnoženja, u voćnjacima može napraviti velike štete, usled čega dolazi do smanjenog prinosa

Ovo je insekt koji pretežno napada breskvu mada se može javiti i na kajsiji, jabuci, šljivi, dunji. Ukoliko dođe do prenamnoženja, u voćnjacima može napraviti velike štete, usled čega dolazi do smanjenog prinosa.

  Za formiranje jedne ladve bulo bi potrebno oko mesec dana

Breskvin smotavac prezimi u stadijumu larve. One se nalaze zavučene u pukotinama kore stabla ili u granama. Transformacija u lutku počinje rano u proleće, čim temperatura vazduha dostigne 16 stepeni. Ženka ovog leptira odmah po izlasku na površinu kreće u potragu za hranom. Nakom parenja mogu da polože između 100 i 200 jaja koje ostavljaju na naličje biljke domaćina. Period inkubacije traje između 7 i 14 dana, nakon čega gusenice počinju da ulaze u mlade plodove. Nakon dve nedelje, larve prelaze u lutku. Zatim se javljaju leptiri koji odmah počinju da se pare. Za formiranje jedne generacije je potrebno oko mesec dana, zbog čega ih tokom godine može biti 4 do 6.

Gusenice prve generacije napadaju mladare a gusenice druge generacije napadaju plodove, bušeći hodnike u njima, hrane se tkivom i sišu nektar. Na mestu gde one borave javlja se smola zajedno sa mednom rosom, za koju se lepe gljive čađavice. Na plodovima bude po jedna gusenica a izuzetak su plodovi dunje gde se može u jednom trenutku pronaći više aktivnih larvi.

Zaštita: Jedan od alternativnih načina je postavljanje zamki na drveću. To se postiže postavljanjem lepljivih traka I ploča u krošnjama I ukoliko se posle nekoliko dana napune leptirima, obavezno ih ukloniti I staviti nove. Hemijske tretmane treba obaviti kada se uoče mlade gusenice odnosno dok ne počnu da se ubušuju u plodove. Najčešće je to u period od 7 do 10 dana nakon što se primeti prisustvo velikog broja leptira. Preparat koji se može koristiti u cilju zaštite je Exirel (a.m.cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

 

                                                                                                                                        Mihailović  Tamara dipl. Ing.

PSSS beograd

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.