Dom kulture u Misaci 01

Domovi kulture neiskorišćeni

NEMI SVEDOCI VREMENA

Dom kulture u Orašcu

U posleratnoj izgradnji u mnogim selima u Srbiji pa I na području opštine Arandjelovac izgrađeni su domovi kulure.Verovalo se da će oni ne samo biti hramovi kulture već i mesto gde će se seljani okupljati.Svako vreme imalo je i svoje ciljeve…

Okretanjem ka industrijalizaciji zemlje sela su zapostavljаna,mladi ljudi “oterani” u grad, u fabrike.Ono malo omladine što je ostalo u selima polako vremenom   stari.Mladih u mnogim selima i nema.Domovi kulture danas se koriste za održavanje samo glasanja svake četiri godine.

U nekim selima zbog nesloge gradnja domova kuluture nije privedena kraju. Danas Domovi kulture su nemi svedoci vremena.

(Ar PRESS)

DSC01643 01

Javno o parku

 

 

U zgradi opštinske uprave Opštine Aranđelovac, ul. Venac Slobode br.10 u Aranđelovcu, u holu I sprata i kancelariji br. 2, od 25. novembra do 10. decembra 2020.godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova biće javno izložen deo nacrta Plana detaljne regulacije za spomenik prirode park Bukovičke banje sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Materijal je dostupan i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet strani opštine Aranđelovac (www.arandjelovac.rs).

 

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida,kako se navodi u javnom pozivu Odeljenje za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, Opštinske uprave opštine Aranđelovac svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Odeljenju za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Opštine Aranđelovac, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 10. decembra 2020.godine.

 

Javna sednica  Komisije za planove Skupštine opštine Aranđelovac, održaće se u sali biblioteke „Sveti Sava“ u Aranđelovcu, u ponedeljak, 14. decembra 2020. godine, u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana, u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine Opštine Aranđelovac,navodi se u pozivu.

 

(Ar PRESS).

Porez po zonama u 2021.?

 

 

Predsednica Skupštine opštine Arandjelovac Desanka Milanov zakazala je za petak,20.novembar 16 sednicu SO Arandjelovac.Pred odbornicima ce se naci 13 tacaka Dnevnog reda od cega gotovo polovina vezana je za poreze za 2021 godinu.

Donošenje  Odluke o utvrdjivanju stope poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Arandjelovac za 2021. Godinu.Donošenje Odluke o odredjivanju zona na teritoriji opštine Arandjelovac za utvrdjivanje poreza na imovinu na nepokretnostima za 2021. godinu.Donošenje Odluke o stopama amortizacije za nepokretnosti na teritoriji opštine Arandjelovac za 2021 godinu.Donošenje Odluke o utvrdjivanju prosecne cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Arandjelovac za poresku 2021. godinu.Donošenje Odluke o odredjivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama sa prosecnim cenama odgovarajucih nepokretnosti u tekucoj 2020. godini za poresku 2021. godinu.Donošenje Odluke kojom se neizgradjeno gradjevinsko zemljište na teritoriji opštine Arandjelovac, pod odredjenim uslovima, za svrhu utvrdjivanja osnovice poreza na imovinu za 2021. godinu razvrstava u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište.

Odbornici ce razmatrati i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih devet meseci ove godine.

Pocetak sednice SO Arandjelovac zakazan je za 10 casova u Sali bioskopa Dvorane Park i kako se navodi u pozivu „u skladu sa epidemiološkom situacijom u državi, sednica ce biti zatvorena za javnost.”

 

(Ar PRESS)

 

 

Setva kasni

SETVA KASNI

Iako su optimalni rokovi za setvu pšenice davno istekli ona se odvija I ovih dana.Tolerantntni rokovi traju do polovine novembra.Setva van tolerantnih rokova sa sobom nosi i odredjeni rizik po prinos.

Po proceni strucnjaka do poslednjih kiša hlebnim žitom  zasejano je izmedju 60 i 70 odsto od plana.U Srbiji se svake jeseni seje izmedju 450 i 600.000 hektara dok na podru?ju opštine Arandjelovac oko 4 hiljade hektara.

(Ar PRESS)