Bukulja,pogled sa Garaškog jezera

Četiri nalazišta litijuma na Bukulji?

Da li Šumadiji  sledi podrinjski scenario?

  • Tokom prve kampanje uzorkovanja I mapiranja na projektu Bukulja prikupljena 54 uzorka potoka,16 uzoraka tla I 10 uzoraka stena

Za naslage rudnog blaga  u okolini Arandjelovca zna se dosta dugo.Ne samo mermera  i gline već i poslednjih

godina sve traženijeg litijuma. Kompanija „Jadar Litijum“ od decembra 2017. godine, poseduje pet dozvola za istraživanje litijuma u Srbiji   pored    Cera, Rekovca, Krajkovca i Vranje-Jug tu je I Bukulja  kod Arandjelovca.

Prema završnoj intepretaciji projekta Bukulja Jadar Litijuma   koja nosu datum  02.avgust 2018.godine bušenja nije bilo ali je  sa terena koji se prostire južno od Arandjelovca I Bukulje prikupljani uzorci iz vode ,potoka Bukulja   I  sa tla.Tako smo od stranaca saznali šta su tražili ovde.

U izveštaju na engleskom (link ;  https://jadar.com.au/wp-content/uploads/austocks/jdr/2018_08_02_JDR_1533201900.pdf

) izmedju ostalog se navodi  da je” tokom prve kampanje uzorkovanja I mapiranja  na projektu Bukulja prikupljena 54 uzorka potoka,16 uzoraka tla I 10 uzoraka stena.Uzorci su poslati u laboratoriju u Bor(Srbija)gde je sprovedena priprema uzoraka .Oni su potom poslati u laboratoriju ALS u Irsku radi daljih analiza litijuma I srodnih elemenata…” Pored litijuma pronadjene su I drugi elementi kao što su;Arsen(As),Titan(Ti),Berilijum(Be)Kalaj(Sn),Cezijum (Cs) I Antimon(Sb)…

Da su stranci ozbiljno prišli istraživanju litijuma I drugih minerala u projektu Bukulja govori I sedam tabela o uzorkovanju uzetih  uzoraka iz potoka Bukulja,sa tla I stena koje su objavljene u izveštaju.

Zanimljivo je da je izveštaj o uzorkovanju I mapiranju projekta Bukulja npr. tri puta duži  od projekta  Pranjani gde su takodje  vršena slična istraživanja.Izveštaj o projektu Bukulja napisan je na 18 a o Pranjanima na šest strana … Zašto je tako procenite sami.

Prva strana o istraživanjima na Bukulji

U izveštaju koji smo predhodno citirali o istraživanjima na Bukulji 2018.godine  navodi se da je stopostotni vlasnik dozvole za istraživanje minerala Bukulja  Centurion Metals DOO ,Podružnica kompanije Jadar resources LTD u stopostotnom vlasništvu (broj licence 310-02-01835/2016-02).

Oglašavanje lokalne uprave o ovome nije bilo a da li će neznamo.

U cilju da čujemo sve strane  uputili smo pismo ekspozituri  Jadar Litijuma u Beogradu , sledeće sadržine.

 

 

Poštovani,

 Pismo Jadar Litijumu

poslednjih meseci I dana puno se govori o istraživanjima litijuma u Jadru I drugim mestima u Srbiji.Na spisku mesta koja će biti obuhaćena našla se I Bukulja(kod Arandjelovca).

S obzirom na nedovoljno informacija o svemu ovome želja nam je da za portal Ar PRESS, za početak, odgovorite na nekoliko pitanja.

1.Kompanija „Jadar Litijum“ od decembra 2017. godine poseduje pet srpskih dozvola za istraživanje litijuma – Cer, Bukulja, Rekovac, Krajkovac i Vranje-Jug – pokrivajući ukupnu površinu nekih 328 kvadratnih kilometara..Šta je bio cilj istraživanja oko Bukulje?  (Prema karti vaših istraživanja  vidi se da su pronadjene čestice Litijuma  na četiri lokacije )

2.Prema karti vidi se da su pored Litiuma pronadjeni I Arsen,Titan,Kalaj,Berilijum I Cezijum) .Šta je cilj Vaše studije radjene  2017 godine I kolike su procenjene rezerve?Da li se na osnovu procenata može govoriti o tome?

3.Kako bi se eventualno buduće vadjenje rude obavljalo?

4.Da li Vam je poznato da je najveći deo površine koje obuhvata Vaše  istraživanje  nalazi oko vodozahvata na Bukulji(potok Bukulja I jezera u Garašima)  sa koga se vodom snadbeva oko 50.000 žitelja Arandjelovca I okolnih sela?

5.Kada ste mislili da prezentujete narodu koji živi u Arandjelovcu I području koje je obuhvaćeno ili će biti obuhvaćeno istraživanjima  Vaše namere I istraživanja?

Biću slobodan da Vas ponovo kontaktiram    ako budem imao novih pitanja                                                                                                                                                                             Miodrag Petrović,

Odgovorni urednik portala “Ar PRESS

Pismo smo poslali u četvrtak ujutro,22.aprila 2021.godine .Odgovor do danas nismo dobili…

Potom smo uputili e mail predsednika Opštine Arandjelovac Bojanu Radoviću.

Poštovani gospodine predsedniče,

   Pismo predsedniku Opštine Arandjelovac

Poslednjih nedelja priča se I o istraživanjima koja su sprovedena na području  naše opštine u potrazi za litijumom što može dovesti do uznemirenja javosti.U vezi sa time postavljam Vam nekoliko pitanja;

1.Da li Vam je poznato da je pored četiri mesta u Srbiji, za istraživanje litijuma,za koje je izdata dozvola 2017.godine nalazi I Bukulja I da su već 2018.godine tu vršena neka istraživanja(mapiranje terena I uzimanje uzoraka)?

2.Da li ste dobili neku povratnu informaciju o ciljevima istraživanja I pronadjenim elementima na terenu od firme koja je to radila ?

  1. Da li Vam je poznato da je najveći deo površine koje je obuhvaćeno istraživanjem nalazi oko vodozahvata na Bukulji(potok Bukulja I jezera u Garašima)  sa koga se vodom snadbeva Arandjelovac I okolna sela?

 

Odgovore možete poslati u pisanom obliku,(vratiti na e mail) ili mi saopštiti lično.Biću slobodan da postavim I dodatna pitanja.

 

Unapred hvala na odgovorima Miodrag Petrović

Odgovorni urednik portala “Ar PRESS”

S obzirom da nismo dobili odgovore ni na ovo pismo  učinićemo dostupnim  javnosti izveštaj o prvim istraživanjima na  Bukulji.On se nalazi na ovom linku; https://jadar.com.au/wp-content/uploads/austocks/jdr/2018_08_02_JDR_1533201900.pdf

REAGOVANJA:Vladan Glišić ,samostalni poslanik Skupštine Srbije I odbornik SO Arandjelovac

Bolje nadgledati rad Rio Tinta

                 Vladan Glišić

-„Delovanje kompanije RIO TINTO na nalazištima koja je eksploatisala širom sveta bilo je pogubno. U Australiji su uništili identitetsko nasleđe Aboridžina a na Papua Novoj Gvineji ostavili su devastiranu okolinu rudnika kada su završili eksploataciju rude. Firma „Jadar Litijum“ koja ima pravo da vrši istraživanja na Bukulji je samo paravan za RIO TINTO. U najmanju ruku naši državni organi bi sa povećanom opreznošću morali da prate ono što po Srbiji radi RIO TINTO – kako će to raditi kada imaj samo 5 rudarski insprektora a u Srbiji deluje oko 300 rudarski  firmi koje treba da kontrolišu. Samo za nalaziša u slivu Jadra bi im trebalo oko desetak inspektora da isprate njihove zahvate na 1200 hektara koje su tamo zauzeli. Sve su ovo razlozi da javnost Aranđelovca bude pod uzbunom zbog pojave „Jadar Litijuma“ (čitaj RIO TINTO) na Bukulji“.

(M.Petrović/Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.