DSC09711 00

Čuvanje plodova šljive

 

  • Čuvanje plodova u hladnjačama sa normalnom atmosferom može odložiti plasman za 1 do 6 nedelja. a dužina trajanja čuvanja zavisi od sorte

Plodovi šljive veoma su osetljivi. U procesu berbe, prilikom transporta, klasiranja i pakovanja dolazi do različitih oštećenja, koji dovode do omekšavanja, dehidratacije i pojave truleži. Da bi se sprečilo propadanje plodova, potrebno ih je u što kraćem roku, transportovati do skladišta i rashladiti. Rashlađivanje ubranih plodova je obavezna mera, ako se planira čuvanje plodova u hladnjači ili njihov transport na udaljena tržišta duži od 24 časa.

Postoji nekoliko načina za rashlađivanje plodova. Najednostavniji način je držanje plodova u hladnjači na temperaturi od 0 do10C. Hlađenjem i povećanjem RVV se smanjuje disanje i transpiracija plodova. Drugi način je rashlađivanje pomoću forsiranog vazduha veće brzine kretanja od 1 do 6 m/s, koji protiče između boksova sa plodovima. Na ovakav način plodovi se hlade 2 do 5 puta brže u odnosu na pasivno hlađenje. Najefikasniji način rashlađivanja .je potpanje plodova u hladnu vodu. Nedostatak hidrohlađenja je veća pojava truleži plodova u toku čuvanja.

Plodovi šljive nakon berbe brzo dozrevaju i imaju ograničenu trajašnost, tako da je vreme skladištenja ograničeno na nekoliko nedelja. Na površini plodova evropske šljive nalazi se voštana prevlaka (pepeljak), koja ima ulogu u smanjenju gubitka vode u plodovima. Uklanjanjem pepeljka dolazi do značajnog gubitka vode u toku čuvanja.

                               Šljiva nakon berbe brzo dozreva i ima ograničenu trajnost

Čuvanje plodova u kontrolisanoj atmosferi odlikuje se smanjivanjem inteziteta disanja tako što se količina kiseonika smanji na 1 do 3%, dok se količina ugljen dioksida poveća na 2 do 5 %. Takvi uslovi doprinosen dužem i kvalitetnijem čuvanju voća usled smanjenja inteziteta disanja i produkcije etilena. Ukoliko se sadržaj kiseonika smanji ispod 1% mogu se javiti oštećenja na plodovima usled pojave anaerobnog disanja.

Čuvanje plodova u hladnjačama sa normalnom atmosferom može odložiti plasman za 1 do 6 nedelja. a dužina trajanja čuvanja zavisi od sorte.Temperatura u hladnjačama kreće se od -1 do 00C, pošto se tačka smrzavanja ploda kreće, u zavisnosti od sadržaja rastvorljive suve materije, od -2 do -10C. Pre iznošenja plodova iz hladnjača, temperaturu je potrebno povećati na 10 do 120C, kako bi se sprečila kondezacija na plodovima.

Pakovanjem plodova u modifikovanoj atmosferi (MAP) može se produžiti čuvanje plodova šljive za 3 do4 nedelje. MAP predstavlja novi tehnološki postupak pakovanja plodova u kese sa određenim osobinama u pogledu propustljivosti gasova. Cilj je da se zadrži CO2 u kesi nastao disanjem, kao i vlaga nasala transpiracijom plodova uz smanjivanje sadržaja O2 i etilena. Problem kod ovakvog čuvanja je pojava anaerobnog disanja, koje uslovljava kvarenje plodova. Najčešće nastaje usled korišćenja neodgovarajućeg materijala za izradu kesa.

U cilju poboljšanja čuvanja voća u novije vreme se koriste inhibitori etilena, koji za sebe vezuju i neutrališu etilen i na taj način blokiraju njegovo dejstvo produžavajući vreme čuvanja plodova.

 

                                                                                                Zoran Janković ,dipl.inž.

                                                                                                PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.