29. септембра 2020.

Da grad bude lepši

Fasade cekaju uredjenje
  • Predlog stigao na Skpstinsku pisarnicu
    Predlog Odluke stigao na Skupstinsku pisarnicu

    Odbornici SRS Marko  Grujic i Vladimir Nikolic  podneli prelog da se Skupština donese odluka o spoljnjem uredjenju  i održavanju zgrada na podrucju opštine Arandjelovac

 

Odbornici SRS u SO Arandjelovac Marko  Grujic i Vladimir Nikolic podneli su prelog predsednici  Skupštine opštine Arandjelovac da se u Dnevni red sledece  sednice Skupštine uvrsti i njihov predlog  za donošenje Odluke o uredjenju i održavanju spoljnjeg izgleda zgrada.

Pod zgradama, u smislu ove Odluke, navode odbornici, podrazumevale bi  se stambene zgrade za kolektivno stanovanje koje se sastoje od najmanje tri stana, stambeno-poslovne zgrade koje se sastoje najmanje od jednog stana i jednog poslovnog prostora, poslovne zgrade koje se sastoje od više poslovnih prostora, kao i porodicne kuce za stanovanje koje se sastoje od najviše dva stana.

Murali, u smislu ove odluke, jesu umetnicka dela iskljucivo estetske nekomercijalne sadržine koja se oslikavaju na spoljnim delovima zgrade, kao i na objektima javne namene, u cilju stvaranja i razvoja kulturnog ambijenta i estetskog izgleda Opštine.

Spoljni delovi zgrade moraju se držati u urednom stanju.

Urednost na spoljnim delova zgrade podrazumeva da ti delovi nisu ošteceni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi nacin ne narušavaju izgled zgrade,navode u svom predlogu odbornici Grujic I Nikolic-

Pri izvodjenju radova na spoljnim delovima zgrade radovi radovi treba da se izvedu strucno i kvalitetno i da izborom vrste matrijala i boja ne naruše celokupan izgled zgrade i okoline.

Posao i za Zavod za zastitu spomenika kulture
Posao i za Zavod za zaštitu spomenika kulture

Na zgradama koje su utvršcene kao kulturna dobra ili predstavljaju dobra koja uživaju predhodnu zaštitu, odnosno koje se nalaze u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prehodnu zaštitu, kao i u zonam azaštite, pre izvo?enja radova na spoljnim delovima zgrade potrebno je pribaviti uslove i mere tehnicke zaštite i saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Za nepoštovanje ove odluke predlaže se I novcana kazna  od pet do 50000 dinara.

Marko Grujic i Vladimir Nikolic
Marko Grujic i Vladimir Nikolic

Ova  Odluke se predlaže radi odredjivanja obaveza u vezi sa održavanjem i uredjenjem spoljnjeg izgleda zgrada na teritoriji opštine Arandjelovac, sve u cilju stvaranja i održavanja opšteg izgleda Opštine kao turistickog mesta,navode u svom predlogu Odluke odbornici  SRS  Marko   Grujic I Vladimir Nikolic.

 

(Ar PRESS)