Elka u krugu

„Domino market“ za „Elku“ ponudio 16,1 milion

 

Domino market iz Aranđelovca ponudio je 16,1 miliona dinara za ELKA-elektrokeramiku, Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“DOO u stečaju iz Bukovika, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Procenjena vrednost stečajnog dužnika je bila 55,510.000,00  dinara a javno otvaranje ponuda obavljeno je  19. januara 2021. godine .Pošto je najbolja ponuda manja od 50% te vrednosti odluku da li je ona prihvatljiva doneće odbor poverilaca.
Ovo je  inače bila treća prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim prikupljanjem ponuda.

Najznačajniju imovinu stečajnog dužnika čine objekti na kp 995/1 KO Bukovik i zemljište upisano listu nepokretnosti,kao i postrojenja ,oprema i zalihe gotovih proizvoda.

 

(Ar PRESS)

 

Tags: No tags

Comments are closed.