DSC03924 01

Dva miliona dinara za zamenu stolarije i izolaciju

Opština Topola  objavila  je javni Konkurs  za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama na teritoriji opštine Topola.Za ovu meru opštine planira da izdvoji dva miliona  dinara.Konkurs će trajati u narednih 15 dana.

Podnosilac zahteva mora ispunjavati sledeće uslove;

  1. Da je vlasnik i da živi u porodičnoj kući ili stanu koji su izgrađeni na teritoriji opštine Topola.
  2. Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili rešenje o ozakonjenju I da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Pravo učešća na Konkursu nemaju :Vlasnici stambeno-poslovnih i poslovnih objekata,Građani koji su u prethodnom periodu (predhodne tri godine od dana objavljivanja javnog konkursa za dobijanje sredstava za sprovođenje mera energetske efikasnosti u 2021. god.) koristili sredstva opštine Topola za sufinansiranje mera energetske efikasnosti I vlasnici stambenih zgrada.

Prihvatljivi ukupni investicioni troškovi sa PDV-om odnose se na:Nabavku i ugradnju termičke izolaciju spoljnih zidova sa fasadom,do 1800,00 din/m2,Nabavku i ugradnju spoljne stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima,prozori i balkonska vrata do 12.000,00 din/m2,ulazna vrata do 20.000,00 din/m2,Nabavku ložnih uređaja na pelet i prirodni gas bez troškova ugradnje,uređaj(kotao) na prirodni gas-osnovna verzija  I kotao na pelet ili etažna peć na pelet koje kao energent koriste isključivo pelet (neće se odobravati sredstva za nabavku kombinovanih uređaja koji kao energent koriste čvrsto gorivo i pelet kao ni uređaja koji nisu u sistemu etažnog ili centralnog grejanja).

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 034/6811-008.

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Topola ili na pisarnici opštine Topola.

(Ar PRESS)

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.