Elka

„Elka“ na prodaju

Oglas za prodaju Elke u dnevnom listu Alo

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je  treću prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim prikupljanjem ponuda , Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“Elka –Elektrokeramika DOO ,u stečaju , Bukovik bb,Arandjelovac.

Procenjena vrednost stečajnog dužnika je 55,510.000,00  dinara a javno otvaranje ponuda održaće se 19. januara 2021. godine u 11 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika,u Beogradu,Terazije 23/III sprat ,sala 301.Depozit za učešće na prodaji iznosi 11.102.000,00 dinara.

Najznačajniju imovinu stečajnog dužnika čine objekti na kp 995/1 KO Bukovik i zemljište upisano listu nepokretnosti,kao i postrojenja ,oprema i zalihe gotovih proizvoda.

Otkup prodajne dokumentacije je 50.000,00 i krajnji rok za njeno preuzimanje je 11.01.2021.godine.

Zainteresovani  kupci ponudu u zatvorenoj koverti mogu dostaviti Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika najkasnije do 19.01.2021.godine do 10,45 časova.

 

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.