Zgrada JKP Bukulja

Gasni priključak na rate

 

Javno komunalno preduzeća „Bukulja“ iz Arandjelovca obaveštava zainteresovane  građane  koji žele da izgrade dva ili više priključaka na gas ,na svojim objektima,  sa merno regulacionom stanicom G-4(maksimalni protok gasa 6m3/h) da im odobravaju osim popusta  za prvi priključak, za svaki naredni priključak dobijaju popust od 50%.

“U navedenu cenu priključka uračunati su građevinski radovi do 3 metra. Svi radovi preko tri metra idu na teret korisnika usluga kao i celokupno geodetsko snimanje i kartiranje priključka sa odobrenim popustom uplate jednokratno.

Investitorima stambenih zgrada, koje se priključuju na distributivnu gasovodnu mrežu, izgradnjom grupnog priključka sa više mernih mesta G-4( maksimalni protok gasa 6m3/h po mernom mestu) odobrava se popust od 20% za uplatu 10 i više priključaka i u obavezi su da izradu priključka sa odobrenim popustom uplate jednokratnom”,navodi se u vesti objavljenoj na sajtu ovog preduzeća.

Pored ovoga , prvi  priključak na gas zainteresovani mogu platiti na rate. Polovina ukupnog iznosa plaća u celosti, a ostatak na pet mesečnih rata uz deponovanje čekova.

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.