Oplenac vinograd

Gradjani o razvoju Topole

 

 

 

  • Javna rasprava o Planu razvoja 11.marta a sugestije i predlozi mogu se dostaviti do 15.marta ove godine

               Igor Petrović,predsednik Opštine Topola

Predsednik Opštine Topola Igor Petrović preko zvanične Fejsbuk stranice Opštine pozvao je žitelje ove šumadijske opštine da se uključe u javnoj raspravu o nacrtu Plana razvoja opštine Topola za period 2021-2031.godine.

‘           “Opština Topola u procesu je  izrade Plana razvoja za period 2021-2031 godine, nakon pribavljenih podataka, anketiranja i konsultacija sa relevantnim društvenim grupama, institucijama i udruženjima građana organizuje događaj javne rasprave o nacrtu Plana razvoja, na kome će predstaviti nacrt Plana za period 2021-2031. godine.

Javna  o Planu razvoja za period 2021.-2031.godina održaće se 11.03.2021. godine, od 11 časova do 13 časova u prostoriji skupštinske sale Opštine Topola, broj 20, Bulevar kralja Aleksandra I br. 9 u Topoli.

Na događaj javne rasprave se pozivaju predstavnici stručne javnosti, predstavnici organizacija civilnog društva, preduzetnika, predstavnici ustanova, kao i svi zainteresovani građani i građanke opštine Topola”,navodi se u pozivu.

Nacrt Plana razvoja Opštine Topola za period 2021-2031 godine i Pregledom i analizom postojećeg stanja Opštine Topola koji je obavezan prilog ovog dokumenta javne politike mogu se   upoznati na zvničnom sajtu opštine Topola www.topola.rs

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, potrebno je ako imate komentare, primedbe, sugestije i drugo mišljenje iste pošaljete (u slobodnoj formi), sa kratkim obrazloženjem na sledeće elektronske adrese najdalje do 15.03.2021. (15 sati): predsednik@topola.com , ler@topola.com , vukicevicmilan@topola.com ili predate u pisanoj formi na pisarnici Opštine Topola najdalje do 15.03.2021. godine (15 časova).

“Na osnovu vaših predloga, primedbi i sugestija Komisija za sprovođenje javne rasprave sačiniće i objaviti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi na zvaničnom sajtu opštine Topola.

Na ovaj način Opština Topola uključuje građane i građanke u proces izrade Plana razvoja opštine Topola za period 2021-2031 godine kao ključnog dokumenta za razvoj naše zajednice,navodi se u pozivu predsednika Opštine Topola Igora  Petrovića.

 

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.