IMPRESSUM

IZDAVAČ; Agencija za produkciju i informisanje Ar PRESS

Vukosavci, Arandjelovac, Srbija

Odgovorni urednik: Miodrag Petrović

Tel.381(0)34 53 53 63, 381(0)63 622 312, (0)65 66 22 312

E mail: info@arpress.net, office@arpress.net, produkcija@arpress.net,

redakcija.arpress@gmail.com, www.arpress.net