02 Doni

IN MEMORIAM;Dragomir Jovanović Doni (1955-2021)

 

Većini Aranđelovčana Doni je bio poznatiji kao čuvar reda I mira u našem gradu. Dragomir Jovanović, ovaj nadimak dobio je još u Gimnaziji, a bio je poznat i kao Dragan Kolašinac.

Rođen je 25. maja 1955. godine u Peći. Otac mu je bio komandir u Rugovi, selu blizu ovog grada. Osnovnu školu pohađao u Goraždevcu I selu Banji, a Gimnaziju u Aranđelovcu. Studirao prava u Beogadu, Novom Sadu i Nišu. Radio u Navipu, radnoj jedinici Venčačkih vinograda, poznatijoj kao Banjski podrum. Vojsku je služio u Hrvatskoj.

Zasnovao je porodicu i 1980. godine odlazi u Afriku u Gabon, gde je radio u našim firmama i prevodio po potrebi.

Po povratku iz Afrike 1982. godine, posao je dobio u aranđelovačkom MUP-u gde je radio sve do penzionisanja 2005. godine.

Bio je dobar i pravičan čovek. Uvek je bio zainteresovan za naše običaje, istoriju, kulturu, gde god da je živeo. Bio je član je Udruženja građana „Pavle Bakić“ i Udruženja istraživača „Tragovi“.

U okviru tribina UI „Tragovi“, govorio je o metohijskim običajima, istorijskom pritisku na Srbe na Kosovu i Metohiji, uzrocima odlaska i razlozima doseljavanja u Aranđelovac.

Živeo je u Banji, koju je mnogo voleo i o kojoj je mnogo znao. Iza sebe je ostavio suprugu, dvoje dece i unuke i brojnu porodicu.

Tags: No tags

Comments are closed.