Jabukin cvetojed foto PIS Srbije slika 1

Jabukin cvetojed (Anthonomus pomorum)

 

  • Jabukin cvetojed štetan kada niske temperature potraju u proleće, a cvetanje traje duže usled vremenskih prilika, štete od ovog insekta mogu biti i preko 90%

Jabukin cvetojed je jedna od najznačajnijih štetočina jabuke a delom i kruške. Velike štete pričinjava u zasadima u kojima se ne sprovodi redovna zaštita. Zasadi jabuke koji se nalaze u blizini šuma mogu biti izloženi jačem napadu ove štetočine. Naročito je štetan kada niske temperature potraju u proleće, a cvetanje traje duže usled vremenskih prilika, štete od ovog insekta mogu biti i preko 90%. Jabukin cvetojed je tvrdokrilac, dug je 5-6 mm i ima produženu rilicu na čijem vrhu se nalazi usni aparat za grickanje. Prednja krila su mrka sa po jednom belom prugom, telo mu je prekriveno finim dlačicama (slika 1).

Larva jabukinog cvetojeda

Jabukin cvetojed prezimljava kao odrastao insekt u pukotinama kore, ili ispod nagomilanog lišća. Odrasli insekt je aktivan od početka marta. Pojavljuje se kada su temperature iznad 13ᵒC. Dopunski se hrani grizući i bušeći nabubrele pupoljke, ali najznačajnije štete nanosi na cvetovima. Posle parenja oplođena ženka polaže jaja u cvetne pupoljke. Za nekoliko dana ženka jabukinog cvetojeda položi do 100 jaja. Ženka u jedan cvet položi jedno jaje. Za nekoliko dana pile se beličaste larve koje u toku tri nedelje pojedu prašnike, tučak i delove kruničnih listića cvetnog pupoljka. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, požute i sasuše se (slika 2). Odrasla larva se pretvara u lutku u cvetu koji je potpuno uništila. U maju iz lutke izlaze odrasli cvetojedi posle kraćeg perioda ishrane, odlaze na prezimljavanje. Jabukin cvetojed se suzbija u periodu dopunske ishrane u martu ili u vreme polaganja jaja u prvoj polovini aprila, ali pre otvaranja cvetnih pupoljka jabuke. Od hemijskih preparata mogu se koristiti insekticidi na bazi: Piretroida (cipermetrina), hlorpirifosa, i kombinacija ove dve aktivne supstance. Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Srbije PIS (WWW.PISSRBIJA.COM) redovno prati ovu štetočinu i daje preporuku proizvođačima kada da obave zaštitu.

Fotografije: PIS Srbija

 Dr Milan Šević,

savetodavac PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.