DSC03630 00

Jari ječam

 

  • Skromnih je zahteva prema vlazi i toploti u odnosu na pšenicu. Tokom vegetacije za nesmetan razvoj dovoljno je do 450 mm pravilno raspoređenih padavina

Ječam se uglavnom koristi kao stočna hrana jer poseduje visoku hranjivu  vrednost. U ishrani stoke ječam se koristi kao prekrupa (izmrvljeno zrno koje se koristi za dodavanje u brašno za hleb i u druge proizvode), pa ga je dobro mešati s ostalim zrnatim kulturama, a količina ječma u smesi zavisi od vrste i načina ishrane životinja. U industriji se koristi prvenstveno u proizvodnji piva i alkohola jer daje kvalitetan slad. Slad ječma koristi se u pekarskoj, konditorskoj, tekstilnoj industriji, u proizvodnji kvasca, skroba i dr.

Morfološka i biološka svojstva ječma -Koren je žiličast i slaba mu je usisna moć. Stabljika ima 5–7 kolenaca i internodija, može narasti i do 1,5 m, šuplja je i sklona poleganju. Ječam može oblikovati do 5 sekundarnih stabljika. Plod je zrno, građeno kao i kod ostalih pravih žitarica. Masa 1 000 zrna iznosi 30–40 g, a hektolitarska težina 60–70 kg. Dvoredni ječam ima veću masu i hektolitarsku težinu od višerednog. Vegetaciono razdoblje jarog ječma traje 55–130 dana.

Agroekološki uslovi za gajenje ječmaSkromnih je zahteva prema vlazi i toploti u odnosu na pšenicu. Tokom vegetacije za nesmetan razvoj dovoljno je do 450 mm pravilno raspoređenih padavina Ječam dobro koristi zimsku vodu, rano počinje i ranije završava vegetaciju, pa se u tome sastoji njegova nešto veća otpornost na sušu. Na nedostatak vode najosetljiviji je u vreme nalivanja zrna.Ima slabije razvijen koren od drugih žitarica i ne podnosi zemljišta slabijeg kvaliteta (naročito pivarski) kao i kisela zemljišta. Takva zemljišta treba izbegavati dok se ne popravi stepen njihove kiselosti. Optimalan pH iznosi 6,5-7,2.

Agrotehničke mere gajenja ječma

PlodoredObvezno ga treba gajiti u plodoredu jer gajenje u monokulturi donosi niske prinose i vrlo lako oboleva. Za ječam su dobre pretkulture zrnaste mahunarke, uljana repica, suncokret, raniji hibridi kukuruza, detelinsko-travne smese i druge kulture

Obrada zemljišta-Nakon ranih pretkultura obično se obavljaju dva oranja, pliće nakon žetve pretkulture i dublje, osnovno, 2-3 nedelje pre setve (do 25 cm) uz zaoravanje mineralnih đubriva predviđenih za osnovnu đubrenje. Dopunskom pripremom zemljišta (tanjirača, drljača, setvospremač, rotodrljača) treba stvoriti usitnjeni površinski setveni sloj mrvičaste strukture do dubine setve.

Đubrenje-Đubrenje ječma može se obaviti đubrivima organskog porekla kao što su stajska đubriva, razni komposti, osoka i drugim đubrivima organskog porekla Za prinos od 5 t/ha potrebno je osigurati 110-120 kg azota, 70-80 kg fosfora i 100-120 kg kalijuma.

Izbor sorte ječma-Pri izboru sorte ječma moramo znati njegovu namenu, koja može biti za ishranu stoke, industrijsku preradu i dr. Na primer, ako ječam proizvodimo za proizvodnju piva, tada ćemo odabrati neki od dvoredih ječmova koji mogu biti jari i ozimi (dvoredi zato što su mu ujednačenija zrna). Za ishranu stoke odabraćemo četvororedni ili šestoredni. Za setvu obavezno treba koristiti deklarisano seme, po mogućnosti što krupnije frakcije.

Setva ječma

Seje se sejalicom u redove na razmak 8–10 cm. Gustina sklopa iznosi 300-500 klijavih semena/m2, a seje se na dubinu 3-5 cm.

Ječam jari dvoredi se uglavnom koristi kao stočna hrana jer poseduje visoku hranidbenu vrednost. Za jari ječam osnovna obrada zemljišta (oranje) obavlja se 2 – 3 nedelje pre setve. Seje se krajem januara i u februaru.

Preporuka sorti jarog ječma: NS –  Marko,  Golijat ( golozrni), ZP- Apolon, KG- Jadran kao I hybrid Hyvido( 6-redni).

 

 

                                                Violeta Veličković,savetodavac

PSSS Beograd

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.