DSC01643 01

Javno o parku

 

 

U zgradi opštinske uprave Opštine Aranđelovac, ul. Venac Slobode br.10 u Aranđelovcu, u holu I sprata i kancelariji br. 2, od 25. novembra do 10. decembra 2020.godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova biće javno izložen deo nacrta Plana detaljne regulacije za spomenik prirode park Bukovičke banje sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Materijal je dostupan i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet strani opštine Aranđelovac (www.arandjelovac.rs).

 

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida,kako se navodi u javnom pozivu Odeljenje za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, Opštinske uprave opštine Aranđelovac svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Odeljenju za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Opštine Aranđelovac, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 10. decembra 2020.godine.

 

Javna sednica  Komisije za planove Skupštine opštine Aranđelovac, održaće se u sali biblioteke „Sveti Sava“ u Aranđelovcu, u ponedeljak, 14. decembra 2020. godine, u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana, u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine Opštine Aranđelovac,navodi se u pozivu.

 

(Ar PRESS).

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment