Park Bukovicke banje

Javno o parku u Bioskopu

 

  • Javna sednica  Komisije za planove Skupštine opštine Aranđelovac, umesto u sali biblioteke „Sveti Sava“ u Aranđelovcu kako je ranije najavljeno zbog trenutne epdemiološle situacije biće održana  u  prostorijama dvorane „Park“ (bioskop), u Aranđelovcu, ul Knjaza Miloša br. 293., u ponedeljak, 14. decembra 2020. godine, u 11 časova.

U zgradi opštinske uprave Opštine Aranđelovac, ul. Venac Slobode br.10 u Aranđelovcu, u holu I sprata i kancelariji br. 2, od 25. novembra do danas,10. decembra 2020.godine, do 14 časova biće javno izložen deo nacrta Plana detaljne regulacije za spomenik prirode park Bukovičke banje sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Javna sednica  Komisije za planove Skupštine opštine Aranđelovac, umesto u sali biblioteke „Sveti Sava“ u Aranđelovcu kako je ranije najavljeno zbog trenutne epdemiološle situacije biće održana  u  prostorijama dvorane „Park“ (bioskop), u Aranđelovcu, ul Knjaza Miloša br. 293., u ponedeljak, 14. decembra 2020. godine, u 11 časova.

U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana, u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine Opštine Aranđelovac,navodi se u pozivu.

Materijal je dostupan i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet strani opštine Aranđelovac (www.arandjelovac.rs).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida,kako se navodi u javnom pozivu Odeljenje za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, Opštinske uprave opštine Aranđelovac svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Odeljenju za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Opštine Aranđelovac, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do danas, 10. decembra 2020.godine.

(Ar PRESS).

Tags: No tags

Comments are closed.