Rad na putu 04

Komunalna gradnja u selima

Opština Arandjelovac svake godine izdvaja značajna sredstva u poboljšanju infrastrukture u  svih 17 sela.Kontrolu obavljenih radova vrši Odelenje za investicije i javne nabavke.

-U toku 2020 godine  Opština Arandjelovac preko Odelenja za investicije i javne nabavke vršila odredjena ulaganja u svim mesnim zajednicama.Ugradjeno je sledeće;prevoz i ugradnja kamenog agregata,asfaltiranje lokalnih puteva i ulica,krpljenje udarnih rupa i vodovodna i kanalizaciona mreža,betonske cevi za propuste a postojala je i javna nabavka sa sopstvenim prevozom.U seoskim MZ asfaltirano je 7,5 do 8 km puteva,ukupne vrednosti 43 miliona dinara.Na krpljenje udarnih rupa utrošeno je oko 1,200 tona u vrednosti oko 9 miliona dinara.Finansirana je vodovodna mreža u selima u dužini od 4 km i 1,2 km kanalizacione mreže.Tokom ove godine ugradjeno je 1.115 betonskih cevi na propustima u seoskim MZ.U istom periodu na lokalnim putevima ugradjeno je oko 15.000 tona kamenog agregata,kaže za portal „Ar PRESS“  Ranka Furtula,rukovodilac Odelenja za investicije i javne nabavke Opštine Arandjelovac.

Po rečima gdje Furtula ove godine nije bilo javne nabavke za čišćenje vodotokova ali su izdvojena značajna sredstva za obnovu mostova.U Bosuti su uradjena tri  nova mosta a Opština Arandjelovac uradila je propuste i prilaze mostovima.

Sa investicionim radovima biće nastavljeno i u narednoj godini.

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.