Brezovacka crkva

Konkurs za projekte u kulturi

  • Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Aranđelovac moraju da ispunjavaju najmanje tri od 14 kriterijuma

Komisija za procenu i izbor projekata u kulturi Opštine Arandjelovac raspisala je Javni poziv za izbor projekata u kulturi koji će se sufinansirati iz budžeta opštine  za  2021.godinu.

   Izvorna grupa Sretenje iz Orašca 2014.godine

Finansiraće se projekti koji se odnose na: – knjigu i književnost (stvaralaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo); – muziku (stvaralaštvo, interpretacija-programi, koncerti); – likovnu i primenjenu umetnost, vizuelnu umetnosti i arhitekturu; – izvođačku umetnost (pozorište, ples, drama, opera, pantomima, i ostalo); – audio-vizuelno stvaralaštvo; – digitalno stvaralaštvo i multimediji; – otkrivanje, istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa (kontinuirani rad na očuvanju i negovanju narodnih običaja); – naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi; – produkciju, promociju i distribuciju umetničkih dela, muzičku produkcija, filmsku produkcija, produkciju u oblasti vizuelne i primenjene umetnosti, promociju i distribuciju umetničkih dela i izdavaštvo; – ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (organizovanje kulturnih događaja: programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta, izložbi…) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života opštine, podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada. Sufinansiraće se objavljivanje izdanja kapitalnih dela i drugih značajnih knjiga iz sledeće oblasti: roman, pripovedačka i putopisna proza, poezija, drama, književnost za decu, monografija, zbornika, godišnjaka i dr.

    Sufinansiraće se i audio-vizuelno stvaralaštvo

Pravo na finansiranje odnosno sufinansiranje projekata odnosno programa imaju organizacije koje ispunjavaju sledeće uslove: – registrovana udruženja građana u kulturi, umetnici, stručnjaci i saradnici u kulturi, izvođači kulturnih programa kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi), amaterska kulturno-umetnička društva, savezi, amaterske grupe, lica koja se bez materijalne nadoknade bave stvaralaštvom i izvođenjem dela iz oblasti kulturne i umetničke delatnosti, ustanove kulture čiji osnivač nije Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, čije je sedište odnosno prebivalište na teritoriji opštine Aranđelovac. – Umetnici, stručnjaci, saradnici u kulturi, izvođači programa u svojstvu fizičkih lica, amaterske grupe, lica koje se bez materijalne nadoknade bave stvaralaštvom i izvođenjem dela iz oblasti kulture i umetničke delatnosti moraju imati potpisane ugovore sa registrovanim udruženjima iz oblasti kulture, registrovanih u skladu sa zakonom o udruženjima a koja imaju sedište na teritoriji opštine Aranđelovac preko kojih se odobreni projekti realizuju. – da podnosioci prijave nemaju neispunjene ugovorene obaveze prema opštini Aranđelovac u vezi projekata u kulturi koje je Opština finansirala odnosno sufinansirala.

Iz budžeta opštine Aranđelovac neće se finansirati: – Projekti sa komercijalnim efektima, – Pristigle kamate i pokrivanje dugovanja iz prethodnih budžetskih godina – Projekti koji su već bili finansirani iz budžeta Opštine, a nisu realizovani, – Investiciona ulaganja u opremu, održavanje i izgradnju poslovnog prostora, – Projekti čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije, učešće na konferencijama i slične aktivnosti,osim putovanja koja imaju za cilj promociju kulturne baštine opštine Aranđelovac – Nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama izražena u novcu i stvarima – Troškovi ugostiteljskih usluga (hrana i piće) – Troškovi komunalnih usluga (struja, voda, telefon…) – Honorari, naknade po bilo kojoj vrsti ugovora fizičkog sa pravnim licem.

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Aranđelovac moraju da ispunjavaju najmanje tri od 14 kriterijuma: 1) promovisanje kulture opštine Aranđelovac; 2) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta; 3) održivost projekta; 4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja; 5) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza; 6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi; 7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom; 8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji; 9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u opštini Aranđelovac; 10) primena novih tehnologija i umrežavanje; 11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi; 12) dugoročnost projekta; 13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično); 14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema opštini Aranđelovac u dosadašnjim projektima. U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Javni poziv objavljen je u dnevnom listu “Večernje novosti” I sajtu opštine Arandjelovac.

Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija potrebna za Javni konkurs može se podići u Opštinskoj upravi Aranđelovac, Ulica Venac Slobode 10, kancelarija 05, I sprat, ili preuzeti sa sajta Opštine Arandjelovac  www.arandjelovac.rs/pocetna/konkursi-oglasi.html

Za dodatne informacije vezane za prijavljivanje na Javni konkurs zainteresovani se mogu obratiti u odeljenju za privredu i društvene delatnosti Opštine Aranđelovac, ili na telefone 034/711-722, 064/86-69-349 (stara zgrada Opštine).

 

Fotografije Arhiva Ar PRESS

(Ar PRESS)

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.