Kruškina buva oštećenja na plodu 01

Kruškina buva

 

  • Najznačajnja štetočina koja ugrožava uspešnu proizvodnju kruške

Kruskina buva na listu

Kruškina buva Psyllapiri je naznačajnija štetočina kruške, često je ograničavajući factor uspešne intenzivne proizvodnje kruške.Prezimlavaju odrasle jedinke, koje  su  nešto tamnije od letnje forme ove štetočine. Odrasle jedinke su aktivne čim temperature pređu 8 stepeni celzijusa, najčešće u prvoj ili drugoj dekadi februara.Ubrzo nakon njihove pojave  kreće polaganje jaja.Jaja polaže oko pupoljaka a kasnija tokom leta i na listovoma.Prve larve se javljaju pred početak cvetanja kruške.Imago (odrasle jedinke) se javljaju polovinom maja.Nakon toga ,zavisno od temperatura, do kraja vegetacije prisutni su svi razvojni stadijumi ovog insekta.Kruškina buva ima 4 do 5 generacija godišnje.Prvi simptomi se uočavaju u junu, kada štete svojom aktivnošću nanosi larva, na mladim granama, lastarima i listovima. Larva siše sok, što usporava dalji rast lastara i kovrdžanje listova, a nakraju se listovi suše i otpadaju.Kruškina buva luči mednu rosu na kojoj se naseljava gljiva čađavica. Na taj način se sprečava process fotosinteze, što utiče na kvalitet voćke. Usled jačeg napada ove štetočine plodovi su zaprljani mednom rosom, koja kasnije potamni i ostavlja fleke.Ovakvi plodovi su neugledni i imaju manju tržišnu vrednost.Značajne mere u zaštiti od ove štetočine kruške su: gajenje manje osetljivih sorti, optimalno đubrenje azotom, uništavanje korovskih biljaka, korišćenja selektivnih insekticida radi očuvanja populacije prirodnih neprijatelja. Ako sve navedene mere ne daju rezultate preostaje upotreba hemijskih mera borbe tj, upotreba insekticida.  U tu svrhu se koriste insekticidi na bazi: parafinskog ulja (Ovitex, Galmin, I Nitropol S), acetamipridi(Afinex, Volley i Tonus), imidaklopridi (Confidor, Warrant, i Lobo), Abamektini (Abastate), spiro tetramat (Movento) i piriproksifen (Harpun).

 

 

Ljiljana Krsmanović dipl. inž.zaštite bilja

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.