?????????????????????????????????????????????????????????

Kruškina osa srčikarica štetočina kruške (Janus compressus)

 

 

  • Kruškina osa srčikarica ima jednu generaciju godišnje,  prezimi u stadijumu larve u kokonu na kraju hodnika izbojka

Često proizvođači u zasadima kruške nakon cvetanja zapaze simptome na vrhovima mladara u vidu povijanja nalik pastirskom štapu, ovakve simptome najčešće prouzrokuje bakteriozna plamenjača kruške koju prouzrokuje bakterija (Erwinia amylovora). Ako se na povijenim vrhovima izbojaka zapaze tačkasti ubodi koji su spiralno raspoređeni, (Slika 1 i 2) nije u pitanju bakteriozna plamenjača kruške već do

povijanja dolazi usled uboda legalicom ose srčikarice (Janus compressus). Odrasle jedinke ove štetočine se javljaju u vreme precvetavanja kruške (slika 3).

Odrasli imago polaže jedno jaje u vrhove mladara.

Čijom ovi  pozicijom dolazi do oštećivanja sprovodnih sudova, lišće vene, kovrdža se. Iz jajeta se u tom delu mladara razvija larva ose koja ishranom oštećuje unutrašnjost vrha mladara usled čega se mladar savije u luk, zatim potamni i nekrotira pa takva oštećenja podsećaju na simptome bakteriozne plamenjače sa kojima se mešaju.

Ovakvi simptomi se najčešće zapaze u fazi kada mladi plodovi dostignu veličinu do 10 mm. Vizuelnim pregledom u mladim zasadima kruške treba redovno pratiti pojavu ovakvih simptoma. Ova štetočina se javlja periodično. U godinama masovne

pojave štete su znatne, naročito vidljive u mladim zasadima kruške i voćnim rasadnicima. Primarni domaćin ove štetočine je kruška koju najintenzivnije napada.

Sekundarni domaćin je jabuka, dok mušmulu, dunju i aroniju napada samo

sporadično.

                                                                                                                                  Slika 1 i 2

Ova vrsta je poslednjih godina sve više prisutna na našem području. Jači napadi su zapaženi u blizini zapuštenih zasada i šuma.
Kruškina osa srčikarica ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu larve u kokonu na kraju hodnika izbojka. Najvažnija mera koju treba sprovesti u zasadu ukoliko se uoče ovi simptomi je orezivanje infestiranih izbojaka zajedno sa larvom i njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje.

Pojava kruškine osa srčikarica se redovno prati u okviru monitoringa  Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Srbije (PIS) http://pissrbija.com/.

 

 

 

 

Fotografije: Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Srbije (PIS) http://pissrbija.com/    

 

                                                                                                    Dr Milan Šević,

                                                                                        savetodavac PSSS Beograd

 

Tags: No tags

Comments are closed.