LEKARI BLIŽI PACIJENTIMA

 

-Pacijenti  ce imati brzu i efikasnu zdravstvenu zaštitu od decije službe,hitnih stanja do laboratorije,kaže Dr Goran Djordjevic,direktor Doma zdravlja

Novi Dom zdravlja

 

 

 

 

 

Dr Goran Djordjevic

 

 

 

 

 

 

Topola ce dobiti savremeni Dom zdravlja po svim standardima korisne površine od 860 kvadratnih metara.Time ce se stvoriti još kvalitetniji uslovi za zdravstvenu zaštitu oko 25000 stanovnika ove opštine,sezonskih radnika,gostiju i penzionera.

-Prostorije današnjeg Doma zdravlja pravljene su  još 1914.godine.Ovde je bila smeštena  bolnica u kojoj su se zbrinjavali ranjenici  sa Cerske i Kolubarske bitke.Podigao ju je kralj Petar Prvi.Za to vreme bila je jedna od najsavremenijih bolnica.Kako je bila tada takva je i sada.Nije bilo prepravki samo su se prilagodile službi Pedijatrije,Ginekologije,Decije stomatologije.Ostale zgrade su gra?ene kasnije.Sve su to iznu?ena rešenja,kaže Dr Goran Djordjevic,direktor Doma zdravlja  Kralj Petar Prvi u Topoli.I dodaje;-Mi imamo i službu Paliativne medicine za one bolesnike za koje je  medicina rekla svoje.Kada sagledamo sve službe vidimo da imamo veoma veliki manjak radnog  prostora.Opština Topola ima 357 kvadratnih kilometara .Služba paliativne medicine ide  svuda. Imamo samo jednog tehnicara.Imali smo i  lekara ,obu?enog ali on je nažalost otišao u Nemacku.Dr Goran Djordjevic?,

Radovi se novoj zdradi Doma zdravlja završavaju se .Ostao je još manji deo radova.Nabavka nameštaja i opreme kao i uredjenje okolo.

-Cim se steknu uslovi preselicemo Službe opšte medicine,Službe hitne medicinske pomoci , službe za zaštitu dece i centralne laboratorije.Te ?etiri službe bi?e u novom objektu.To zna?i a to je funkcionalno rešeno da ce imati poseban ulaz za bolesnu decu,poseban ulaz za zdravu decu,za bebe i poseban deo za karantin za decu obolela od de?ijih bolesti infektivnog agensa.Nove prostorije ?e biti savremeno opremljene,nove ?ekaonice,toaleti za osobe sa posebnim potrebama…To je bitan iskorak od predhodnog.Što se ti?e Hitne medicinske pomo?i napravljeno je tako da ima komunikacija izme?u sala,intervencija…U onom „zlatnom satu „ za pacijenta da se do?e do pacijenta,pripremi pacijent ,stabilizuje stanje i ako je potrebno otpremi  na viši nivo zdravstvene zaštite,bilo to da je Opšta bolnica u Arandjelovcu ili Klini?ki centar u Kragujevcu ako priroda bolesti to zahteva,naglašava Dr Djordjevic

-Laboratorija ce takodje biti opremljena sa posebnim pristupom za odrasle,za decu,za trudnice tako da ?e mo nastojati da svaki od pacijenata dobije maksimalan konfor.Laboratorija ?e biti ure?ena po savremenim standardima i na najbolji na?in.

Bolnica Kralja Petra Prvog

-Hitna medicinska pomo? nije samostalna organizaciona jedinica.Vide?emo kako ?e se organizovati u narednim godinama,kaže ?or?evi?.-Naša služba hitne medicinske pomo?i je u službi Opšte medicije i ona radi od 07 do 20 ?asova a hitna pomo? koja nema sve elemente hitne pomo?i ali u službi pacijentu je 24 sata,stim što od 07 do 20 sati imamo ekipe sestra,lekar,voza? a od 20 do 07 su dve medicinske setre,lekar i voza? i zove se lekar po potrebi ako priroda posla to zahteva.Kada bude formirana Hitna služba po svim pravilima imace šest ekipa koje ce se smenjivati.

-Unapre?enjem zdravstva,nabavka novih aparata I sticanjem novih veština  sve više smo u prilici da pomažemo pacijentima.Svake godine ceo medicinski kadar lekara i medicinskih sestara  šaljemo na  edukaciju tako da i naši pacijenti ovde mogu da dobiju širu paletu usluga.Ovde imamo i oftamologa,internistu,pneumofiziologa.Radimo i ultrazvuk…prostora je sve manje i rade gotovo jedni do drugog.Da se nije našlo rešenje moralo bi se tražiti u dogradnji.Imamo i nedostatak lekara.Urgentna medicina,jedan pedijatar.U službi Hitne medicinske pomo?i jedan lekar i lekar u paliativnoj službi medicine.To su cetiri lekara,kaže Dr Djordjevic.

-Sa mladim lekarima koji su sa ovog podru?ja imamo odli?nu saradnju,ovde obavljaju praksu,polažu stru?ni ispit.?etiri lekara su otišla u Opštu bolnicu Aran?elovac na specijalisti?ke studije,dvojica su internisti a dvojica hirurzi.Za nas lokalno nije dobro što su otišli ovi  divni ljudi,kolege, ali za njih je dobro što mogu da napreduju i imamo divne ljude u Opštoj bolnici u Arandjelovcu.

-Odlazak medicinskog osoblja u Nema?ku ima i ovde.Dva lekara su otišla u Nemacku i Norvešku  i šest medicinskih sestara.Ostao sam sa njima u kontaktu.Svi su oni poštovani i brzo napreduju u hijerahiji jer veštine koje su donele bogomdano je za nema?ko zdravstvo,podvlaci Dr Goran Djordjevic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ar PRESS)

  • Preuzimanje tekstova,delova tekstova I fotografija bez saglasnosti Ar PRESS-a nije dozvoljeno.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment