Lesnik 44

Leskin rilaš (Curculio nucum) – najznačajnija štetočina leske

 

  • Preventivne mere zaštite su obrada zemljišta u zoni ispod stabla na dubini od 15-20 cm, tokom jeseni i zime, kako bi larve bile izbačene na površinu i stradale od zime

Leskin rilaš je najznačajnija štetočina leske. Rasprostranjen je svuda gde se gaji leska. Štete koje pričinjava mogu biti od 25 do 80% u zasadima u kojima se ne sprovodi redovna zaštita. Veće štete nastaju u zasadima koji se nalaze u blizini šuma. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava larva u zemljištu ispod stabla na dubini 10-20 cm. U proleće kada temperature dostignu 10 do 15°c odrasli insekt postaje aktivan. Odrasli ženski i muški  insekti su prisutni od proleća do avgusta. Leskin rilaš u proleće napada cvetove i cvetne drške. Nadgriza mlado lišće i tek razvijene lastare. Dopunski se hrani lišćem na kom se primećuju oštećenja nastala ishranom, ali najveće štete pričinjava larva na plodovima. Nakon mesec dana ženke se oplode i počinju da polažu jaja. Uz pomoć usnog aparata, u formi duge rilice, ženke buše nedozrele plodove i u otvor polažu jaja. To se u našim uslovima najčešće događa početkom juna. Ženka u plod polaže jedno jaje. Ženka najčeće položi oko 30-40 jaja. Ispiljene larve se hrane jezgrom dok plod ne opadne. Krajem jula i početkom avgusta larva izlazi iz ploda i zavlači se u zemljište gde prezimljava u kokonu. Napadnuti plodovi su normalne veličine, ali ranije opadaju i na njima je vidljiv prvilan okrugli otvor kroz koji larva izlazi iz ploda. Larva ishranom pojede jezgro i napadnuti plodovi su šturi.

                                                           Leskin Rilaš

Preventivne mere zaštite su obrada zemljišta u zoni ispod stabla na dubini od 15-20 cm, tokom jeseni i zime, kako bi larve bile izbačene na površinu i stradale od zime. Takođe, sakupljanje oštećenih, opalih plodova sa zemlje i njihovo odstranjivanje iz zasada pomaže u suzbijanju populacije ovog štetnog insekta. Tonda Gentile delle Langhe je manje osetljiva sorta jer kod nje dolazi do brže lignifikacije ploda. Hemijska zaštita se sprovodi insekticidima, u našoj zemlji registrovan je preparat Karate Zeon 5 SC na bazi aktivne materije lambda – cihalotrin. Odrasle jedinke su na biljci aktivne od početka proleća i potrebno je uraditi tri tretmana pre nego što ženka počne polaganje jaja. U našim uslovima najbolje je uraditi tretmane tokom aprila i maja. Prag za izvođenje tretmana su 1-2 pronađene ženke sa položenim jajima po stablu leske. U našoj zemlji, u područjima intenzivnog gajenja leske Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Srbije PIS (WWW.PISSRBIJA.COM) redovno prati ovu štetočinu i daje preporuku proizvođačima kada da obave zaštitu.

 

Fotografije PIS Srbija

Dr Milan Šević

Savetodavac PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.