1-rotokose-fpm

Mašine za kosidbu trave

 

  • U zavisnosti od vrsta trava koriste se i različiti oblici radnih tela . Za livadske trave koriste se V udarači a za lucerku kondicioneri u obliku ožljebljenog valjka

Vrsta trave diktira izbor radnih tela

Osnovni zahtevi  koji treba da ispune mašine za kosidbu trava su :

-Univerzalnost upotrebe

-čistoća reza

-velike radne brzine – učinci

-Jednostavno održavanje

– sprečavanje zagađenja pokošene mase zemljom

-pouzdanost u radu.

Za mehanički tretman pokošene mase koriste se dva tipa uređaja

-gnječilice

-roto udarači

U zavisnosti od vrsta trava koriste se i različiti oblici radnih tela . Za livadske trave koriste se V udarači a za lucerku kondicioneri u obliku ožljebljenog valjka .

Kod rotacione kosačice sa gornjim pogonom sa kondicionerom vrši se mehaničko tretiranje pokošene mase , što znači stvaranje uslova za ubrzavanje postupka dehidracije mase u otkosu. Osnovni cilj mehaničkog tretmana je cepanje stabala biljaka kako bi se dehidracija stabala izjednačila sa dehidracijom lista i cvetnih pupoljaka.

Za dobar kvalitet sena treba obratiti pažnju na sledeće :

-botanički sastav

-vreme kosidbe

-izgled

-miris

-sastav

-vreme kosidbe

Iz prakse prvi otkos je problematičan u gotovo svim regionima zbog padavina pa se preporučuje da se prvi otkos prevede u silažu a da se drugi ostavi za seno.

Naslovna fotografija :FPM

 

 

  Željko Lazić dipl.ing.

PSSS  Beograd

 

Tags: No tags

Comments are closed.