Karadjordjeva crkva u Topoli

Milion dinara crkvama i verskim zajednicama

 

 

 

Opština Topola ove godine iz budžeta crkvama I verskim zajednicama dodeliće milion dinara.Javni konkurs za raspodelu ovih sredstava traje do 23.03.2021.godine.

Crkve i verske zajednice na ovom konkursu mogu učestvovati samo sa jednim projektom,odnosno programom.

Sredstva budžeta opštine Topola namenjena ovim konkursom mogu da se se koriste za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

1) adaptaciju, rekonstrukciju ili investiciono i tekuće održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova (održavanje prostora oko verskih objekata);

2) nabavku, obnovu i zaštitu crkvenih relikvija (ikona, verskih i sakralnih predmeta i drugih predmeta koji doprinose verskim obredima);

3) obeležavanje tradicionalnih godišnjica i manifestacija vezanih za rad i istoriju crkvene/verske zajednice;

4) organizovanje poseta drugim crkvenim/verskim zajednicama;

5) organizovanje stručnih skupova i naučnih istraživanja vezanih za crkvu/versku zajednicu.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje programa od javnog interesa imaju podnosioci koji imaju status crkve ili verske zajednice u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama (da su upisani u Registar crkava i verskih zajednica Ministarstva pravde) I crkve i verske zajednice koje imaju sedište na teritoriji opštine ili se aktivnosti iz Programa realizuju na teritoriji opštine.

 

Konkurs je objavljen  na internet stranici Opštine Topola, www.topola.rs, fejsbuk stranici Opštine Topola, kao i na oglasnoj tabli Opštine Topola.

 

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.