Opstina Topola

Milion dinara u investicije u sportu

 

Komisija za raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu Opštine Topola raspisala je Javni konkurs za raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu u 2021. godini .

Za investicije u sport planirano je million dinara a krajnji rok za podnošenje zahteva je 30.03.2021.godine  do 15 časova.

Opština Topola će finansirati/sufinansirati investicije u oblasti sporta koje se odnose na unapređenje kapaciteta postojećih sportskih objekata od javnog interesa i poboljšanje uslova za obavljanje aktivnosti sportskih udruženja/organizacija na području opštine Topola kroz podršku programima/projektima sportskih udruženja/ organizacija koji se odnose na:

izradu projektno-tehničke dokumentacije za investicije u sportu,izgradnju i rekonstrukciju sportskih i pratećih objekata (zemljani, građevinski i ostali radovi-ograđivanje, rasveta i sl.),I investicije u ugradnu opremu na sportskim terenima.

Pravo prijave na javni konkursu imaju Udruženja iz oblasti sporta/sportske organizacije koja imaju sedište na teritoriji opštine Topola i čiji se projekti/programi realizuju na teritoriji opštine.

Prednost u finansiranju/sufinansiranju investicija u oblasti sporta će imati sportska udruženja/sportske organizacije koje su obezbedila sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekta/programa (sopstveno učešće, donacije…) i koja konkurišu u partnerstvu sa mesnom zajednicom, školom i drugim udruženjem sa područja opštine Topola.

Sportska udruženja/organizacije koja su u prethodnim periodima ostvarila pravo na sredstva za investicije u sportu, a ista nisu opravdali, odnosno nisu dostavili izveštaj o sprovođenju ugovornih obaveza i utrošku uplaćenih sredstava nakon realizacije aktivnosti, nemaju pravo na raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu u 2021. godini.

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.