Samot Arandjelovac 01

Nekadašnji gigant na dobošu

 

  • Početna cena Fabrike Šamota u Arandjelovcu je 339 miliona dinara

 

Ulazna kapija Fabrike Šamota u Arandjelovcu

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila  je prvu prodaju Privrednog društva Šamot Fabrika DOO u stečaju,Arandjelovac,ul.Ilije Garašanina bb , kao pravnog lica metodom javnog nadmetanja   za 24.02.2021.godinu.Početna cena za prvo javno nadmetanje je 339.008.686,00 dinara dok je depozit odredjen na 135.603,474,40 dinara.

U oglasu koji je objavljen danas u dnevnom listu „Alo“ navodi se da je je njegova najznačajnija imovina;objekti izgradjeni na katastarskim parcelama broj 217,398,399,402,403/1,407/1,408/1 sve u KO Arandjelovac i upisani u listovima nepokretnosti broj 7669 i broj 1945 KO Arandjelovac,oprema i postrojenja prema popisnim listama koje su sastavni deo  prodajne dokumentacije ,i potraživanja prema dužnicima stečajnog dužnika detaljno navedena u prodajnoj dokumentaciji.

Prodajna dokumentaciju zainteresovani kupci mogu otkupiti do 17.02.2021.godine po ceni od 300.000 dinara plus PDV.

Javno  nadmetanje održaće se 24.02.2021.godine u 12 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu,Terazije broj 23,III sprat ,sala 301.

 

(Ar PRESS)

 

Tags: No tags

Comments are closed.