Novcana pomoc poljoprivrednicima

 • -Poljoprivrednicima u Srbiji od  21.04.2020 na raspolaganju 2,6 milijardi dinara za ublažavanje posledica krize koja je izazvana virusom korona

 

Vlada Republike Srbije

Vlade Srbije usvojila je mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19. Donešene su dve Uredbe: Uredba o novcanoj pomoci poljoprivrednim gazdinstvima i Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišcenju kredita. Usvajanjem ovih uredbi zaokružen je Program ekonomskih mera za podršku privredi.

Preko Uprave za agrarna placanja našim poljoprivrednicima je od 21.04.2020 na raspolaganju 2,6 milijardi dinara za ublažavanje posledica krize koja je izazvana virusom korona.

I Uredba o nov?anoj pomo?i poljoprivrednim gazdinstvima

Prema ovoj Uredbi, pravo na isplatu novcane pomoci ima pravno lice, preduzetnik i fizicko lice –  nosilac komercijalnog porodicnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrca u zašticenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novcanu pomoc imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnice p?ela, bili oni nosioci ili clanovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoc u apsolutnom novcanom iznosu odredjuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

 • 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrca u zašticenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
 • 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
 • 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
 • 800 dinara po košnici pcela, a najviše 20.000 dinara.

Za realizaciju ove uredbe utvr?ena su sredstva od 1.150.000.000 dinara

Isplatu novcane pomoci poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veteriranrske baze. Isplata se vrši direktno na namenski racun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdnistava, te nije neophodno podnositi zahtev.

 

II Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišcenju kredita

Prema ovoj Uredbi kroz subvencionisanje dela kamate olakšani je pristup korišcenju kredita, i to za:

 • razvoj stocarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
 • razvoj ratarstva, vocarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvecarstva;
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • nabavku hrane za životinje;
 • investiciona ulaganja u odre?ene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • likvidnost.

 

Krediti, ciji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplacuju u dinarima – bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizicko lice sa prebivalištem koje je na podrucju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekucoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Krediti ciji je rok otplate do tri godine vracaju se u mesecnim, tromesecnim, šestomesecnim i godišnjim anuitetima, a krediti ciji je rok otplate od tri do pet godina se vracaju u šestomesecnim anuitetima.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizicka lica – nosioci komercijalnog porodicnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradnicke zadruge sa najmanje pet clanova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizicko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Pravilnikom o  uslovima i na?inu ostvarivanja prava na kreditnu podršku  poljoprivrednicima  definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prate?e dokumentacije. Zahtevi se primaju do 01.11. 2020.godine.

Sredstva za sprovodjenje ove uredbe utvrdjena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara.

Podršku ce dobiti  i proizvodjaci povrca u plastenicima

 

Priredila:

Stefanija Andjelkovic,

dipl.inž.agroekonomije

PSSS Kragujevac

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment