DSC03924 01

Nove mere štednje

Proglašena vanredna situacija na delu teritorije opštine Topola

 

 

  • Vanredna situacija se odnosi na Varoš Topolu i sedam sela koja se nalaze na sistemu vodosnabdevanja Javno komunalno stambenog preduzeća (JKSP) Topola: Vinča, Plaskovac, Meterize, Lipovac, Žabare, Mitrovčić i Vaganac

Zbog ugroženosti osnovnih životnih potreba stanovništva za pijaćom vodom  Štab za vanredne sitacije Opštine Topola doneo  je danas odluka o proglašenju vanredne situacije da delu teritorije opštine Topola,saopštila je Služba za informisanje  Opštinske uprave opštine Topola.

                                  Štab za vanredne situacije sastao se danas

Vanredna situacija se odnosi na Varoš Topolu i sedam sela koja se nalaze na sistemu vodosnabdevanja Javno komunalno stambenog preduzeća (JKSP) Topola: Vinča, Plaskovac, Meterize, Lipovac, Žabare, Mitrovčić i Vaganac.

Štabom za vanredne sitacije predsedavao je Igor Petrović,predsednika Opštine Topola.U cilju prevazilaženja ove situacije donete su sledeće odluke:

Odeljenju za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Topola naloženo je da započne ubrzanu proceduru priključenja bušotine „Krečana 3“ na sistem vodosnabdevanja, a takođe i da sprovede nabavku plastičnih cisterni – kanistera zapremine 2.000 litara za postavljanje na teritoriji sela koja se nalaze na sistemu vodosnabdevanja radi obezbeđivanja vode za ličnu higijenu. Lokacije za postavljanje plastičnih cisterni odrediće predsednici Saveta Mesnih zajednica.

Obavezuje se Odeljenje za inspekcijske poslove i investicije da vrši kontrolu nesavesnog korišćenja vode iz sistema vodosnabdevanja na teritoriji opštine Topola – punjenje bazena, zalivanje bašti, polivanje trotoara, pranje vozila i sl.

Javno komunalno stambeno preduzeće Topola se obavezuje da izvrši građevinsku intervenciju na čišćenju rešetke ispod rezervoara izvorišta u Jarmenovcima, kako bi se i voda koja se preliva, vratila u sistem vodosnabdevanja, kao i da dostave Operativni plan restrikcije vodosnabdevanja. Alternativno vodosnabdevanje, obezbediti korišćenjem raspoloživih kapaciteta javnih česama i drugih vodnih objekata, kao i cisterne za piće na celoj teritoriji opštine Topola. Ukoliko se stanje bude i dalje pogoršavalo uvešće se radikalnija restriktivna politika i za grad (obustava na 12 h i slično).

Zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije i nedostatka padavina došlo je do smanjenog kapaciteta proizvodnje vode. Tome se mora dodati i odnos potrošača prema apelima da se u ovoj situaciji voda za piće maksimalno štedi i što racionalnije koristi. JKSP Topola vodom snabdeva nešto preko 3900 domaćinstava. Trenutno raspoloživo stanje sa svih izvorišta je 27 litara u sekundi, tako da se mora pristupiti radikalnim merama štednje. Potrošač se i ovom prilikom mole da u što većoj meri u ovoj i ovakvoj situaciji racionalizuju potrošnju vode,navodi se u Obaveštenju Štaba za vanredne situacije Opštinske uprave Opštine Topola.

Fotografija Služba za informisanje SO Topola

 

(Ar PRESS)

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.