Samot Arandjelovac 01

Oglašena druga prodaja „Šamota“

 

 

  • Početna cena Fabrike Šamota iz Arandjelovca sa 339 pala na 203 miliona dinara

 

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila  je drugu prodaju Privrednog društva Šamot Fabrika DOO u stečaju,Arandjelovac,ul.Ilije Garašanina bb , kao pravnog lica metodom javnog nadmetanja   za 19.04.2021.godinu.Početna cena za drugo  javno nadmetanje je 203.405.211,60 dinara dok je depozit odredjen na 135.603,474,40 dinara.

U oglasu koji je danas objavila Agencija za liceciranje stečajnih upravnika  navodi se da  je njegova najznačajnija imovina;objekti izgradjeni na katastarskim parcelama broj 217,398,399,402,403/1,407/1,408/1 sve u KO Arandjelovac i upisani u listovima nepokretnosti broj 7669 i broj 1945 KO Arandjelovac,oprema i postrojenja prema popisnim listama koje su sastavni deo  prodajne dokumentacije ,i potraživanja prema dužnicima stečajnog dužnika detaljno navedena u prodajnoj dokumentaciji..

Na prvoj prodaji koja je bila 24.01.2021.godine početna cena Šamota bila  je 339.008.686,00.

Javno  nadmetanje održaće se 19.04.2021.godine u 12 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu,Terazije broj 23,III sprat ,sala 301.

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.