Od njih je počeo krah

Oglašena prodaja poslovnog prostora „Strele Šumadije“

 

 

Logo Strele Šumadije

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je danas prodaju ,,STRELA-ŠUMADIJA“ a.d., u stečaju, sa sedištem u Beogradu,ul. Kanarevo brdo 14/4 ,nekada poznatog arandjelovačkog transportnog i putničkog prevoznika.Posle “privatizacije” prodati su kamioni, autobusi,Autobuska stanica,radionica sa garažom I placem  a sada je na red došao I poslovni prostor u ulici Josipa Grušovnika 10  u Arandjelovcu.

Javno nadmetanje održaće se 20.04.2021. godine u 11:00 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, Terazije br. 23, Beograd, III sprat, sala 301.

Predmet prodaje su;

1.Poslovni prostoru Aranđelovcu– tri prostorije za koje nije utvrđena delatnost,površine 66m2, poseban deo broj 1, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade br. 1-broj ulaza 2(ul. Josipa Grušovnika br.10), na KP 2714, LN 7076 KO Aranđelovac, mešovita svojina stečajnog dužnika u obimu  1/1 sa početnom cenom od  2.393.872,00 dinara.

2.Poslovni prostor u Aranđelovcu, sa pripadajućom pokretnom imovinom i to:

–           Poslovni prostor – dve prostorije za koje nijeutvrđena delatnost,površine 71m2, poseban deo broj 2, ulaz 2

–           Poslovni prostor – tri prostorije za koje nije utvrđena delatnost,površine 76m2, poseban deo broj 1, ulaz  3, Sve u prizemlju stambeno-poslovne zgrade br. 1 (ul. Josipa Grušovnika br.10) na KP 2714, LN 7076 KO Aranđelovac, mešovita svojina stečajnog dužnika u obimu  1/1. I pokretna imovina po specifikaciji sa početnom cenom od 5.151.923,00 dinara.

3.Poslovni prostor u Aranđelovcu i to:

–           Poslovni prostor – dve prostorije za koje nije utvrđena delatnost,površine 52m2, poseban deo broj 2, ulaz 3

–           Poslovni prostor – dve prostorije za koje nije utvrđena delatnost površine 72m2, posebandeobroj 1ulaz 4

sve u prizemlju stambeno-poslovne zgrade br. 1 (ul. Josipa Grušovnika br.10)na KP 2714, LN 7076 KO Aranđelovac, mešovita svojina stečajnog dužnika u obimu  1/1. sa početnom cenom od 4.272.698,00 dinara.

4.Poslovni prostor u Aranđelovcu – dve prostorije za koje nije utvrđena delatnost,površine 41m2, poseban deo broj 2, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade br. 1-broj ulaza 4 (ul. Josipa Grušovnika br.10), na KP 2714, LN 7076 KO Aranđelovac, mešovita svojina stečajnog dužnika u obimu  1/1 sa početnom cenom od 1.487.102,00 dinara.

 

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.