DSC03582 01

Pegavost lista višnje i trešnje – Blumeriella jaapii (Coccomyces hiemalis)

 

  • Sa hemijskom zaštitom tokom vegetacije počinje se preventivno a ne sa pojavom prvih simptoma

 

Pegavost lista višnje i trešnje je bolest koja izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta. Ovo oboljenje posle monilije je na drugom mestu po  štetnosti za višnju i trešnju.Ova bolest utoplim i kišnim godinama može dovesti do potpune defolijacije višnje i trešnje krajem jula ili početkom avgusta. Prevremeno opadanje lista može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka u istoj vegetaciji po drugi put, ova pojava je izuzetno štetna I nepovoljno utiče na prezimljavanje višnje I trešnje. Prevremeno opadanje listova i ponovno cvetanje se višestruko odražava na prinos u narednoj vegetaciji.

Pegavost lista višnje i trešnje prisutna je u Evropi od 50-ih godina prošlog veka i nanosi velike i značajne štete kako u proizvodnim zasadima ovih kultura tako i u rasadničkoj proizvodnji. Prouzrokovač bolesti je gljiva Blumeriella jaapii koja uglavnom napada list, a redje peteljku lista ili ploda, sam plod kao i jednogodišnje izdanke i tanje grančice. Tokom juna se na licu lista razvijaju sitne crveno-ljubičaste pege (slika 1), a na naličju lista se na mestu pege razvija svetla grupa letnjih konidija. Pege se prvo pojavljuju uz ivicu lista, a kasnije se šire prema sredini. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pega on poprimi crvenkasto žutu boju,sve vise žuti i na kraju otpadne (slika 2).

Simptomi (slika levo) i Pegavost lista višnje (desno)

Gljiva prezimljava u opalom lišću i na granama. Primarne infekcije se u zavisnosti od klimatskih uslova ostvaruju sporama tokom aprila i maja, a sekundarno širenje bolesti  omogućavaju letnje konidije tokom letnjih meseci.Proizvođači najčešće prave grešku jer nakon berbe izostave tretmane višnje I trešnje.Ako nastupe novoljni uslovi za razvoj ove bolesti tokom leta kada se primate prvi simptomi obično bude već kasno za tretiranje, dolazi do masovne infekcije listova a potom i do defolijacije obolelog lišća.

Mere zaštite višnje I trešnje uključuju sadnju otpornih sorti, uništavanje zaraženog otpalog lišća i prskanje fungicidima.Kako izbor sorti uglavnom diktira tržište( otporne sorte nisu tržišno zanimljive ), a sakupljanjem i uništavanjem zaraženog lišća možemo samo smanjiti potencijal inokuluma. S obzirom da preventivne mere ne daju rezultate, preostaje nam prskanje fungicidima u period mirovanja i tokom vegetacije.Redovno jesenje ili rano prolećno prskanje protiv prouzrokovača šupljikavosti lista smanjuje i pojavu ove bolesti.Sa hemijskom zaštitom tokom vegetacije počinje sa preventivno a ne sa pojavom prvih simptoma. Najčešće se izvode 2-3 prskanja pre berbe ( vodeći računa o karenci fungicida ) i 1-2 prskanja nakon berbe. Prskanje je najbolje izvršiti dan ili dva pre najavljene kiše.

Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje u period zimskog mirovanja primenjuju se fungicide na bazi bakra (Bakarni-oksihlorid, Cuprozin, Funguran OH i Kocide)kojima se smanjuje infektivni potencijal mnogih bolesti. Za pretmane tokom vegetacije fungicide na bazi mankozeba ( Dithane, Prevent 80WP, Mankogal i Pencozeb), dodina ( Agrodin 65WP, Dodine S-65 i Syllit 400SC)i Ditianona (Kanton 700 WG, Fiesta, Delan 700 WG).

Ljiljana Krsmanović dipl. inž.zaštite bilja

PSSS Beograd

 

Tags: No tags

Comments are closed.