12. августа 2020.

Pet Konkursa za agrar

Osiguranje
 • Ove godine Opština Arandjelovac sufinansirace  veštacko osemenjavanje koza i ovaca,krava i junica.unapredjenje i razvoj ruralne infrastrukture,agromeliorativne mere,nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme i osiguranje jednogodišnjih i višegodišnjih zasada

 

Opština Arandjelovac objavila je pet Konkursa za pomoc poljoprivredi i ruralnom podrucju.Ove godine sufinansirace se veštacko osemenjavanje koza i ovaca,krava i junica.unapredjenje i razvoj ruralne infrastrukture,agromeliorativne mere,nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme i osiguranje jednogodišnjih i višegodišnjih zasada.

Veštacko osemenjavanje koza i ovaca sufinansurace se  u iznosu od 100 odsti i 60 odsto za junice i krave a ne više od 1200 dinara po grlu.Jedno gazdinstvo može ostvariti podsticaj za najmanje 10 koza i ovaca a najviše 20 dok za junice i krave nije ogranicen broj.

Konkurs za unapredjenje infrastructure u selima  su namenjena za izgradnju, unapredjenje ili proširenje ruralne infrastrukture manjeg obima, a od opšteg znacaja na podrucju teritorije opštine Arandjelovac.

Sredstva predvidjena Konkursom su namenjena za seoske mesne zajednice opštine Arandjelovac, koje svojim aktivnostima poboljšavaju uslove života kako poljoprivrednog tako i nepoljoprivrednog stanovništva.

Sredstva se odobravaju u iznosu od 100% vrednosti investicije.

Sredstva podrške za agromeliotativne mere i to u vidu mere podrške setvi višegodišnjih leguminoznih i leguminozno travnih smeša do 100% investicije a ne više od 20.000,00 dinara po gazdinstvu.

Podrška nabavci poljoprivredne mehanizacije I opreme planirana su  za modernizacjiu i unapredjenje tehnicke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava  i to u vidu mere podrške nabavci nove poljoprivredne mehanizacije i opreme u iznosu do 40% cene bez PDV-a a ne više od 100.000,00 dinara po meri ( sektori: mleko, meso povrce, voce, pcelarstvo i ostala ratarska proizvodnja).

Mere podrške za osigfuranje jednogodišnjih I višegodišnjih kultura.

Sredstva ovog konkursa su planirana za smanjenje rizika na poljoprivrednim gazdinstavima  i to u vidu mere podrške osiguranju jednogodišnjih i višegodišnjih kultura u iznosu do 20% cene polise osiguranja bez PDV-a a ne više od 50.000,00 dinara po gazdinstvu ( sektori: povrce, voce, i ostala ratarska proizvodnja).

Zahtevi po ovim konkursima primace se do 31 jula  2020 godine.

(Ar PRESS)

KONKURSI 2020.

Kvalitetna grla ovacaNa osnovu Programa mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za podrucje teritorije opštine Arandjelovac za 2020.godinu od 22.05.2020 br 06-295/2020-01-2  , opštinsko Vec opštine Arandjelovac raspisuje

K O N K U R S

ZA MERE PODRŠKE-REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL

 

(VEŠTACKO OSEMENjAVANjE)

Sredstva Konkursa su planirana za razvoj poljoprivrede i to za poboljšanje rasnog sastava grla. Sredstva ce se dodeljivati u vidu regresa za reproduktivni materijal-veštacko osemenjavanje  u iznosu do 100% od ukupne cene veštackog osemenjavanja i sinhronizacije estrusa za ovce i koze, a za junice i krave do 60% od ukupne cene veštackog osemenjavanja, a ne više od 1.200,00dinara po grlu. Jedno gazdinstvo može ostvariti podsticaj za najmanje 10, a najviše 20 koza ili ovaca, dok za junice i krave nije ogranicen broj.

Sredstva predvidjena Konkursom su namenjena za poljoprivredne proizvodja

 

ce koji  ispunjavaju sledece uslove:

 • Poseduju registrovano i aktivno poljoprivredno gazdinstvo (aktivan status u skladu sa pravilnikom ,,Sl. Glasnik RS,, br. 17/13) na teritoriji opštine Aran?elovac
 • Nemaju dugovanja prema opštini Arandjelovac po osnovu poreza na imovinu.

Poljoprivredni proizvodjaci koji konkurišu potrebno je da dostave sledecu dokumentaciju:

 • Popunjen i potpisan Zahtev za dodelu sredstava za mere podrške-reproduktivni materijal(veštacko osemenjavanje)
 • Kopiju evendicionog lista (pasoš) i potvrdu o vešta?kom osemenjavanju za svako grlo junica i krava za koje se konkuriše
 • Fotokopiju obrasca ovlašcene veterinarske stanice o sprovedenom programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu. (Obavezno za ovce i koze)
 • Izvod iz gazdinstva obrazac br. 1.
 • Izvod iz gazdinstva obrazac br. 4.
 • Kopiju li?ne karte podnosioca zahteva

Poljoprivredna gazdinstva koja koriste regres za reproduktivni materijal-veštacko osemenjavanje ne smeju da otudje žensko potomstvo dobijeno veštackim osemenjavanjem minimum dve godine od dobijanja sredstava regresa za reproduktivni materijal. Poljoprivredna gazdinstva su dužna da svo žensko potomstvo dobijeno veštackim osemenjavanjem prijave maticnoj službi u zakonskom roku. Ukuliko registrovano poljoprivredno gazdinstvo ne ispoštuje deo konkursa koji se odnosi na dužinu ostanka grla dobijenih veštackim osemenjavanjem, opštinska uprava opštine Arandjelovac ce na osnovu potpisane izjave podnosioca zahteva postupiti u skladu sa zakonom.

Zahtev se preuzima na pisarnici opštinske uprave Arandjelovac, Venac slobode br.10 ili u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Venac slobode br.10, Stara zgrada opštine, prvi sprat, levo krilo, soba broj 2.

Popunjen i potpisan Zahtev sa potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnici opštine Arandjelovac u

zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše,  Na prednjoj strani:

Opštinska     uprava           Aran?elovac, ul.     Venac Slobode br. 10

MERE PODRŠKE-REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL

(VEŠTACKO OSEMENjAVANjE)

 

Na zadnjoj strani:

Ime, prezime i adresa podnosioca prijave

Odluke o ispunjenosti uslova za mere podrške za novonabavljena umaticena goveda, i junice iz sopstvenog zapata donosi komisija za razvoj poljoprivrede u 2020.godini formirana od strane opštinskog Veca.

Za odobrene zahteve sredstva ce se direktno prenositi na namenski racun poljoprivrednog proizvodjaca (gazdinstva) po sprovedenom postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava i donošenja Odluke

Komisije. Izveštaj o raspodeli sredstava za razvoj poljoprivrede u 2020.godini bice javno objavljen nakon završetka Konkursa. Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi na?in (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, nece se razmatrati. Konkurs je otvoren od 29.06. 2020. godine i  traje do 31. 07 2020. godine. Konkurs se objavljuje na zvani?noj internet stranici opštine Arandjelovac www.arandjelovac.rs, oglasnoj tabli i lokalnim medijima.

U slucaju da su sredstva ne namenski korišcena ili je dokumentacija lažno prikazana u zahtevu korisnik mera podrške gubi pravo na mere podrške u narednih 5 godina.

Opštinsko Vece opštine Arandjelovac

Bolji zivot u ruralnom podrucjuNa osnovu Programa mera podrške za sprovo?enje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za podrucje teritorije opštine Arandjelovac za 2020.godinu od 22.05.2020 br06-295/2020-01-2, opštinsko Vece opštine Arandjelovac raspisuje

K O N K U R S

ZA MERE PODRŠKE – INVESTICIJE ZA UNAPREDJENjE I RAZVOJ RURALNE

INFRASTRUKTURE I USLUGA

Sredstva ovog konkursa su namenjena za izgradnju, unapre?enje ili proširenje ruralne infrastrukture manjeg obima, a od opšteg znacaja na podrucju teritorije opštine Arandjelovac.

Sredstva predvidjena Konkursom su namenjena za seoske mesne zajednice opštine Arandjelovac, koje svojim aktivnostima poboljšavaju uslove života kako poljoprivrednog tako i nepoljoprivrednog stanovništva.

Sredstva se odobravaju u iznosu od 100% vrednosti investicije.

Mesne zajednice koje konkurišu moraju da ispunjavaju sledece uslove:

 • Da imaju donetu Odluku saveta mesne zajednice o ulaganju u infrastrukturne projekte za mere koje konkurišu.
 • Da imaju premer i predra?un radova.
 • Da je infrastrukturni projekat od opšteg interesa za lokalnu zajednicu.

 

Mesne zajednice koje se javljaju na konkurs potrebno je da dostave odluku saveta mesne zajednice o infrastrukturnim radovima za koje konkurišu.

 

Odluka mora da sadrži:

 • Vrstu investicije
 • Novcanu vrednost investicije
 • Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za izvršenje investicije

Savet mesne zajednice je dužan da po završetku infrastrukturnih radova dostavi izveštaj o izvršenoj investiciji.

Zahtev se preuzima na pisarnici opštinske uprave Arandjelovac, Venac slobode br.10 ili u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Venac slobode br. 10,

Stara zgrada opštine, prvi sprat, levo krilo, soba broj 2.

Popunjen i potpisan Zahtev sa potrebnom dokumentacijom predaje se na pisarnici opštine Arandjelovac u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše,  Na prednjoj strani:

Opštinska     uprava           Arandjelovac, ul.     Venac Slobode br. 10

Konkurs za meru podrške investicije za unapre?enje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga

Na zadnjoj strani:  Ime, prezime i adresa podnosioca prijave

Odluke o dodeli mere podrške  investicije za unapre?enje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga donosi komisija za razvoj poljoprivrede u 2020.godini formirana od strane opštinskog Veca.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi nacin (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, nece se razmatrati.

Konkurs je otvoren od  29.06.2020 .godine i  traje do31.07.2020 . godine.

Konkurs se objavljuje na zvani?noj internet stranici opštine Arandjelovac www.arandjelovac.rs, oglasnoj tabli i lokalnim medijima.

Opštinsko Vece opštine Arandjelovac

NavodnjavanjeNa osnovu Programa mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za podrucje teritorije opštine Arandjelovac za 2020.godinu od 22.05.2020 br 06-295/2020-01-2  , opštinsko Vece opštine Arandjelovac raspisuje

K O N K U R S

ZA MERU PODRŠKE ZA AGROMELIORATIVNE MERE

Sredstva ovog konkursa su planirana za agromeliorativne mere i to u vidu mere podrške setvi višegodišnjih leguminoznih i leguminozno travnih smeša do 100% investicije a ne više od 20.000,00 dinara po gazdinstvu.

Sredstva predvidjena Konkursom su namenjena za poljoprivredne proizvodjace koji  ispunjavaju sledece uslove:

 • Nosioci su registrovanog i aktivnog poljoprivrednog gazdinstva (aktivan status u skladu sa pravilnikom ,,Sl. Glasnik RS,, br. 17/13) na teritoriji opštine Aran?elovac
 • Nemaju dugovanja prema opštini Arandjelovac po drugim osnovu poreza na imovinu.
 • Pristupili su setvi na parcelama vlasnika uvedenim u RPG.

Poljoprivredni proizvodjaci koji konkurišu potrebno je da dostave sledecu dokumentaciju:

 • Popunjen i potpisan Zahtev za dodelu sredstava mere podrške za agromeliorativne mere.
 • Kopije ra?una za nabavljen semenski materijal i mineralno ?ubrivo
 • Fotokopiju licne karte
 • Uverenje JLS o izmirenim porezima
 • Izvod iz registra RPG obrazac br 1.
 • Izvod iz registra RPG obrazac br 3.
 • Izvod iz registra RPG obrazac br 4.
 • Uverenje JLS o izmirenim lokalnim porezima

Zahtev se preuzima na pisarnici opštinske uprave Arandjelovac, Venac slobode br.10 ili u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Venac slobode br. 10,

Stara zgrada opštine, prvi sprat, levo krilo, soba broj 2.

Popunjen i potpisan Zahtev sa potrebnom dokumentacijom predaje se na pisarnici opštine Aran?elovac u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše,  Na prednjoj strani:

Opštinska     uprava           Arandjelovac, ul.     Venac Slobode br. 10

ZA MERU PODRŠKE ZA AGROMELIORATIVNE MERE

Na zadnjoj strani:

Ime, prezime i adresa podnosioca prijave

Odluke o dodeli mere podrške za agromeliorativne mere u 2020.godini donosi Komisija za razvoj poljoprivrede u 2020  formirana od strane opštinskog Veca.

Za odobrene zahteve sredstva ce se direktno prenositi na namenski racun poljoprivrednog proizvodjaca (gazdinstva) po sprovedenom postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova i donošenja Odluke Komisije.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi nacin (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, nece se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 29.06 2020.godine i traje do 31.07 2020 godine.

Konkurs se objavljuje na zvanicnoj internet stranici opštine Arandjelovac www.arandjelovac.rs, oglasnoj tabli i lokalnim medijima.

U slucaju da su sredstva ne namenski korišcena ili je dokumentacija lažno prikazana u zahtevu korisnik mera podrške gubi pravo na mere podrške u narednih 5 godina.

Opštinsko Vece opštine Arandjelovac

Traktori uvek trazeniNa osnovu Programa mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za podrucje teritorije opštine Arandjelovac za 2020.godinu od 22.05.2020 br 06-295/2020-01-2  , opštinsko Vece opštine Arandjelovac raspisuje

K O N K U R S

ZA MERU PODRŠKE NABAVCI POLjOPRIVREDNE

MEHANIZACIJE I OPREME

Sredstva ovog konkursa su planirana za modernizacjiu i unapredjenje tehnicke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava  i to u vidu mere podrške nabavci nove poljoprivredne mehanizacije i opreme u iznosu do 40% cene bez PDV-a a ne više od 100.000,00 dinara po meri ( sektori: mleko, meso povrce, voce, pcelarstvo i ostala ratarska proizvodnja).

Sredstva predvidjena Konkursom su namenjena za poljoprivredne proizvodjace koji  ispunjavaju sledece uslove:

 • Nosioci su registrovanog i aktivnog poljoprivrednog gazdinstva (aktivan status u skladu sa pravilnikom ,,Sl. Glasnik RS,, br. 17/13) na teritoriji opštine Arandjelovac
 • Izvršena je nabavka mehanizacije i opreme od 15.07.2019. godine do podnošenja zahteva.
 • Predmetna mehanizacija se nalazi na spisku opreme i mehanizacije u Programu mera podrške za sprovo?enje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za podrucje teritorije opštine Arandjelovac za 2019.godinu.
 • Nema dugovanja prema opštini po osnovu poreza na imovinu

Poljoprivredni proizvodjaci koji konkurišu potrebno je da dostave sledecu dokumentaciju:

 • Popunjen i potpisan Zahtev za dodelu sredstava mere podrške nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme.
 • Kopiju ra?una sa potvrdom o placanju (fiskalni racun ili dokaz o virmanskom placanju)
 • Kopiju garantnog lista
 • Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva obrazac br.1
 • Fotokopiju licne karte
 • Strukturu biljne proizvodnje iz RPG-a (opciono u zavisnosti od sektora )
 • Strukturu stocarske proizvodnje iz RPG-a (opciono u zavisnosti od sektora)
 • Potvrdu nadležnog odeljenja za poreske poslove o izmirenim obavezama po osnovu loklnih prihoda JLS

Poljoprivredni proizvodjac korisnik sredstava mere podrške ne može otudjiti mehanizaciju i opremu koje je predmet ove mere minimum tri  godine od dobijanja sredstava , što prihvata potpisivanjem Izjave iz Zahteva. Komisija ce nakon isteka perioda od najmanje 24 a ne više od 36  meseci izvršiti terensku proveru o postojanju mehanizacije i opreme, na uzorku od 5% ukupno odobrenih zahteva. Ukoliko vlasnik ne obezbedi dokaz o postojanju opreme i mehanizacije  opštinska uprava Arandjelovac ce na osnovu potpisane Izjave podnosioca zahteva (korisnika subvencije) postupiti u skladu sa zakonom.

Zahtev se preuzima na pisarnici opštinske uprave Arandjelovac, Venac slobode br.10 ili u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Venac slobode br. 10,

Stara zgrada opštine, prvi sprat, levo krilo, soba broj 2.

Popunjen i potpisan Zahtev sa potrebnom dokumentacijom predaje se na pisarnici opštine Aran?elovac u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše,  Na prednjoj strani:

Opštinska     uprava           Arandjelovac, ul.     Venac Slobode br. 10

Konkurs        za        meru podrške         nabavci  poljoprivredne mehanizacije i opreme  Na zadnjoj strani:  Ime, prezime i adresa podnosioca prijave

Odluke o dodeli mere podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme donosi komisija za razvoj poljoprivrede u 2020. godini formirana od strane opštinskog Veca.

Za odobrene zahteve sredstva ce se direktno prenositi na namenski racun poljoprivrednog proizvodjaca (gazdinstva)

po sprovedenom postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova i donošenja Odluke Komisije.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi nacin (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, nece se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 29.06.2020.godine i traje do 31.07. 2020 godine.

Konkurs se objavljuje na zvanicnoj internet stranici opštine Arandjelovac www.arandjelovac.rs, oglasnoj tabli i lokalnim medijima.

U slucaju da su sredstva ne namenski korišcena ili je dokumentacija lažno prikazana u zahtevu korisnik mera podrške gubi pravo na mere podrške u narednih 5 godina.

Opštinsko Vece opštine Arandjelovac

Protivgradne mrezeNa osnovu Programa mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za podrucje teritorije opštine Arandjelovac za 2020.godinu od 22.05.2020 br 06-295/2020-01-2  , opštinsko Vece opštine Arandjelovac raspisuje

K O N K U R S

ZA MERU PODRŠKE OSIGURANjU JEDNOGODIŠNjIH

I VIŠEGODIŠNjIH KULTURA

Sredstva ovog konkursa su planirana za smanjenje rizika na poljoprivrednim gazdinstavima  i to u vidu mere podrške osiguranju jednogodišnjih i višegodišnjih kultura u iznosu do 20% cene polise osiguranja bez PDV-a a ne više od 50.000,00 dinara po gazdinstvu ( sektori: povrce, voce, i ostala ratarska proizvodnja).

Sredstva predvidjena Konkursom su namenjena za poljoprivredne proizvodjace koji  ispunjavaju sledece uslove:

 • Nosioci su registrovanog i aktivnog poljoprivrednog gazdinstva (aktivan status u skladu sa pravilnikom ,,Sl. Glasnik RS,, br. 17/13) na teritoriji opštine Arandjelovac
 • Izvršeno je zakljucenje ugovora o osiguranju useva od 15.07.2019. godine do podnošenja zahteva.
 • Predmetne parcele se nalaze uvedene u registar poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva i nalaze se na teritoriji opštine Arandjelovac.
 • Nema dugovanja prema opštini po osnovu poreza na imovinu

Poljoprivredni proizvodjaci koji konkurišu potrebno je da dostave sledecu dokumentaciju:

 • Popunjen i potpisan Zahtev za dodelu sredstava mere podrške osiguranju useva
 • Kopiju polise osiguranja
 • Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva obrazac br.1
 • Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva obrazac br.3
 • Fotokopiju licne karte
 • Potvrdu nadležnog odeljenja za poreske poslove o izmirenim obavezama po osnovu loklnih prihoda JLS

Zahtev se preuzima na pisarnici opštinske uprave Arandjelovac, Venac slobode br.10 ili u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Venac slobode br. 10,

Stara zgrada opštine, prvi sprat, levo krilo, soba broj 2.

Popunjen i potpisan Zahtev sa potrebnom dokumentacijom predaje se na pisarnici opštine Aran?elovac u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše,  Na prednjoj strani:

Opštinska     uprava           Arandjelovac, ul.     Venac Slobode br. 10

Konkurs        za        meru podrške         osiguranju jednogodišnjih useva i višegodišnjih kultura

Na zadnjoj strani:  Ime, prezime i adresa podnosioca prijave

Odluke o dodeli mere podrške osiguranju jednogodišnjih useva i višegodišnjih kultura donosi komisija za razvoj poljoprivrede u 2020. godini formirana od strane opštinskog Veca.

Za odobrene zahteve sredstva ce se direktno prenositi na namenski racun poljoprivrednog proizvodjaca (gazdinstva)

po sprovedenom postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova i donošenja Odluke Komisije.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi nacin (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, nece se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 29.06.2020.godine i traje do 31.07. 2020 godine.

Konkurs se objavljuje na zvanicnoj internet stranici opštine Aran?elovac www.arandjelovac.rs, oglasnoj tabli i lokalnim medijima.

U slucaju da su sredstva ne namenski korišcena ili je dokumentacija lažno prikazana u zahtevu korisnik mera podrške gubi pravo na mere podrške u narednih 5 godina.

Opštinsko Vece opštine Arandjelovac