03 Elektroporcelan

Pet miliona za kulturu

 

Komisija za procenu i izbor projekata u kulturi  Opštine Arandjelovac rapisala je Javni konkurs za  izbor projekata u oblasti culture koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžta Opštine Arandjelovac za 2022.godinu.

Za realizaciju kulturnih programa i projekata kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi opštine Aranđelovac, koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju sredstvima iz budžeta Opštine Aranđelovac za 2022. Godinu planirano je 5.000.000,00 dinara .

Finansiraće se projekti koji se odnose na:knjigu i književnost (stvaralaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);muziku (stvaralaštvo, interpretacija-programi, koncerti);likovnu i primenjenu umetnost, vizuelnu umetnosti i arhitekturu;izvođačku umetnost (pozorište, ples, drama, opera, pantomima, i ostalo);audio-vizuelno stvaralaštvo;digitalno stvaralaštvo i multimediji;otkrivanje, istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa (kontinuirani rad na očuvanju i negovanju narodnih običaja);naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;produkciju, promociju i distribuciju umetničkih dela, muzičku produkcija, filmsku produkcija, produkciju u oblasti vizuelne i primenjene umetnosti, promociju i distribuciju umetničkih dela i izdavaštvo iostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (organizovanje kulturnih događaja: programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta, izložbi…) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života opštine, podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada.

Sufinansiraće se objavljivanje izdanja kapitalnih dela i drugih značajnih knjiga iz sledeće oblasti: roman, pripovedačka i putopisna proza, poezija, drama, književnost za decu, monografija, zbornika, godišnjaka i dr.

Ceo tekst konkursa I konkursna dokumentacija mogu se podići u Opštinskoj upravi Aranđelovac, Ulica Venac Slobode 10, kancelarija 05, I sprat, ili preuzeti sa zvaničnog  sajta Opštine Arandjelovac  https://arandjelovac.rs/konkursi-oglasi/

Foto:KUD Elektroporcelan

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.