Olamenjaca pepelnica MIX

Plamenjača i pepelnica vinove loze

PLAMENJAČA VINOVE LOZE – PLASMOPARA  VITICOLA

  • Toplo I kišovito proleće I leto pogoduju razvoju bolesti. Naročito je pogodno vreme sa kratkotrajnim kišama I toplim danima, kada sunce sija, a listovi su vlažni.

 

 Plamenjača

Plamenjača vinove loze se javlja na svim zelenim delovima: listovima, lastarima, peteljkama, cvasti, cvetu, bobicama I vitici. Krajem maja I početkom juna su listovi najviše osetljivi na ovu bolest, jer su tada u fazi intenzivnog porasta. U okviru pega koje se javljaju na listu dolazi do nekroze, sušenja I opadanja. Usled jačeg napada, listovi izgledaju kao vatrom spaljeni. Toplo I kišovito proleće I leto pogoduju razvoju bolesti. Naročito je pogodno vreme sa kratkotrajnim kišama I toplim danima, kada sunce sija, a listovi su vlažni.

Parazit prezimljava u obliku oospora u opalom lišću. Da bi se ostvarila primarna infekcija, potrebno je da tri uzastopna dana temperature bude iznad 10 C, da je poslednjih 24 h palo najmanje 10 mm kiše, da su lastari vinove loze dugi 10 cm, da list ima prečnik 3 cm I da postoji izvor zaraze iz prethodne godine.

Konidije koje se obrazuju u beloj micelijskoj prevlaci raznosi vetar I one predstavljaju izvor sekundarnih zaraza. Primarne infekcije nastaju oko 25 maja do 1 juna I tada je neophodno obaviti tretman. Najznačajnije faze za suzbijanje su:

-neposredno pred cvetanje

-8-12 dana nakon prethodnog

-faza zatvaranja grozdova, bobice počinju da se dodiruju

-početak faze “šarka”

Prilikom sadnje vinove loze treba birati osunčane, ocedne I promajne terene. Pravac redova mora biti u pravcu duvanja vetrova. Registrovani fungicidi koji se primenjuju u suzbijanju ove bolesti su Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa, Armetil M (a.m. mankozeb+metalaksil-M) u količini primene 2,5 kg/ha ili Ridomil gold combi 45 WG (a.m. folpet+metalaksil-M) u količini primene 2-2,5 kg/ha.

Tamara Mihailović , dipl. Ing.

                                                                                                                     PSSS Beograd

PEPELNICA VINOVE LOZE-UNCINULA NECATOR

  • Najpogodnije vreme za razvoj pepelnice je od 25 do 28 C. Na višim i nižim temperaturama se ova bolest sporije razvija.
                        Pepelnica

Pepelnica vinove loze se može da zarazi sve zelene delove vinove loze. Najčešće se prvo javlja na listovima i peteljkama na kojima stvara sivkast sloj. Listovi mogu biti zaraženi u bilo kojoj fazi razvoja dok mlađi listovi brže propadaju usled infekcije gde dolazi do njihovog kovrdžanja i sušenja. Na grozdovima su štete najveće. Kada su bobice u fazi 3 mm one kompletno mogu biti prekrivene sivkastom prevlakom što u kasnijim fazama razvoja dovodi do njihovog pucanja.

Pepelnica prezimi na stablima čokota ili opalom lišću. Može prezimeti i u pupoljku kada se aktivira sa porastom dnevnih temperatura. Za razliku od plamenjače koja zahteva toplo vreme sa određenom količinom vlage, za razvoj pepelnice vlaga nije neophodna. Takođe, za razliku od plamenjače, infekcija se ne razvija unutar ćelija nego na površini zelenih delova. Gljiva se za biljku kači posebnim sisaljkama i na taj način se hrani i usled njihove ishrane, vinova loza zaostaje u razvijanju. Najpogodnije vreme za razvoj pepelnice je od 25 do 28 C. Na višim i nižim temperaturama se ova bolest sporije razvija.

Kao preventivu treba birati otporne sorte. Takođe je efikasno uklanjanje velikih listova koji se nalaze uz grozdove jer se na taj način omogućava provetravanje i bolja zaštita prilikom tretitranja. Preparati koji se koriste u cilju suzbijanja pepelnice su Sercadis (a.m. fluksapiroksad) u količini 0,15 l/ha ili Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili Imperium, Impact 25 SC (a.m. flutriafol) u koncentraciji 0,15-0,02%.

Tamara Mihailović , dipl. Ing.

                                                                                                                     PSSS Beograd

 

 

 

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.