DSC06660 00

PLAMENJAČA KROMPIRA –PHYTOPTHORA INFESTANS

 

  • Pojavi plamenjače pogoduje prohladno i vlažno vreme, a optimalni uslovi za nastanak ove bolesti su noćne temperature oko 12 C praćene jakom rosom ili kišicom i dnevne temperature od 16 do 24 C sa visokom relativnom vlažnošću vazduha.

 

Razvoju ove bolesti pogoduje vreme sa povećanim padavinama i visokom relativnom vlažnošću vazduha. Simptomi koji se javljaju na lišću su u vidu sivo-smeđih pega. Zaraza se na listu širi u obliku latiničnog slova V. U povoljnim uslovima za razvoj ovog patogena pege se spajaju, šire i zahvataju celu lisnu površinu zbog čega list izgleda kao vatrom spaljen. Kasnije su simptomi vidljivi i na stablu. Spore gljive se brzo šire, pogotovo krajem maja ukoliko je vreme vlažno. Glavni izvor zaraze su udubljenja na krtolama  plavo-smeđe boje. Na preseku krtola, u unutrašnjosti ispod pega tkivo ima smeđe-rđastu boju. Obolele krtole obično naseljavaju saprofitni mikroorganizmi, zbog čega one trunu i imaju neprijatan miris.

Parazit se održava u zaraženjim krtolama u vidu micelije. Nakon sadnje zaraženih ovakvih krtola iz prethodne vegetacije, micelija može preći na mlade biljke. Pojavi plamenjače pogoduje prohladno i vlažno vreme, a optimalni uslovi za nastanak ove bolesti su noćne temperature oko 12 C praćene jakom rosom ili kišicom i dnevne temperature od 16 do 24 C sa visokom relativnom vlažnošću vazduha.

Što se tiče suzbijanja, korisan je petogodišnji plodored, izbor otpornih sorti, sadnja zdravih krtola, uništavanje samoniklih biljaka krompira. Registrovani fungicidi koji se mogu koristiti u cilju zaštite su Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,  Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha, Fuzija plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha,  Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa, Aritmetil M, Supernova 72 WP (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha, Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Tamara Mihailović

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.