SAmot Arandjelovac

Plemeniti metali “Šamota” na dobošu

 

 

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika ,na osnovu Rešenja Privrednog suda u Kragujevcu zakazala je za 18.08.2022.godine prvu  prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda stečajne mase Šamot Fabrika DOO Arandjelovac.

Predmet prodaje je 59 predmeta od plemenitih metala ukupne mase 1.102,30 grama procenjene  vrednosti od 3.841.701,26 dinara.Depozit za nju  je 768.340,25 dinara.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

Zatvorene ponude dostavljaju se isključivo lično na adresu: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika– Centar za stečaj, Beograd, Ul. Terazije br. 23, III sprat, kancelarija broj 305.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18.08.2022. godine do 12:00 časova po beogradskom vremenu. U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi, dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom “Ponuda“ na koverti i nazivom stečajnog dužnika na kojeg se ponuda odnosi, a koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena.

Oglas sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika preuzet 20.07.2022.godine

(Ar PRESS)

 

Tags: No tags

Comments are closed.