Političare na vagu

Dva ipo meseca do parlamentarnih izbora u Srbiji

POLITIČARE NA VAGU!?

  • Posle svega što su uradili,pojeli ili nisu uradili ništa vaga bi bi morala da pokaže bar nešto,koliko su teški ako ne na kilo ono bar finansijski

Nešto manje od dva ipo meseca ostalo je do parlamentarnih izbora u Srbiji.Strah je u svima.Ovima na vlasti je dali ?e  i dalje da sede u udobnim stolicama i koriste brdo privilegija a ovi u opoziciji bi da zauzmu njihovo mesto.

Dok radnici jedva preživljavaju sa svojim platama politi?ari su masni do grla.Ne samo da sede u udobnim foteljama,jedu za bagatelu u skupštinskim restoranima ve? i pri tom primaju apanaže sa nekoliko strana;poslani?ka plata,?lanstvo u upravniom odborima,navodna predavanje u školama i na fakultetima…gde god ima da kaplje.Radniku se pla?a jedna dnevnica a politi?ari imaju po tri,?etiri,pet,šest…kao hobotnice das u.Da li je to tekovina borbe za demokratiju ili korak ka  ulasku u robovlasništvo?

Politi?ari bi,valjalo ne samo što imaju obavezu da prijave imovinu na po?etku mandata (a deo su u me?uvremenu preveli na žene ,prijateljice,bra?u,o?eve,majke, sestre… ) na koji  su izabrani staviti na vagu…Posle svega što su uradili,pojeli ili nisu uradili vaga bi bi morala da pokaže bar nešto,koliko su teški.Zar ne?

O moralu u politici ne treba ni govoriti.Sva sredstva su dozvoljena,kao i u ljubavi.Lažna obe?anja,prevare,podmetanje,podkupljivanje,pretnja,ucene  sve je dozvoljeno dok se ne do?e na vlast.Sve su to razlozi zašto je politika blato i zašto se mali ?ovek plaši njega.Plaši se da preko no?i ne izgubi prijatelja, a kakav je to prijatelj,posao,platu,školovanje,neku sitnu privilegiju a ne obavezu vlasti  ako je je uopšte I ima…

To nisu izmislili ovi koji su sada na vlasti,niti oni pre njih ve? veoma davno živi ukorenjena ovde…

Došao budu?i poslanik u malu varoš i svima koji su bili okupljeni na trgu obe?ao brdo privilegija od  ve?ih penzija,pomo?i oko prodaje stoke,žita,pomo? za školovanje dece, samo da njega izaberu …Svoje zahteve beležili su neumorno  na papire koji im je podelio.Zahteve je zaka?io za šešir.Radosni varošani ispratili su ga na voz.?ira je krenuo dalje iz njihove male varoši.Poslanik je izašao u hodnik da mahne okupljenim varošanima sa prozora  kao pozdrav za dobro obavljen posao.Skinuo je šešir i mahnuo.Dim iz parne lokomotive obavio je varošane. U tom dimu izgubili su se i papiri sa obe?anjima …

Od politi?ara ,dakle,  ne treba da o?ekivati opet nova obe?anja ve? prvo   da ispune ranije data!

(Ar PRESS)

  • Preuzimanje tekstova,delova tekstova i fotografija bez saglasnosti Ar PRESS-a  nije dozvoljeno.
Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment