DSC03541 01

Posledice prolećnog mraza u Beogradskom području

 

  • Najveće štete od mraza pretrpele su vrste i sorte voćaka koje su se nalazile u fenofazi punog cveta i precvetavanja. U prvom redu se radi o šljivi, trešnji, krušci, breskvi i nektarini

 

Područje grada Beograda, kao i najveći deo Srbije, predhodna tri dana (7., 8. i 9. aprila) bili su pod dejstvom temperatura ispod nule, u ranim jutarnjim časovima. Na području opština Grocka, Mladenovac, Sopot i Lazarevac pojava mraza trajala je u intervalu od 6 do 8 časova, dok su se temperature kretale u rasponu od -1,00C do -2,20C, s tim da je negativni pik trajao između 1 i 2 časa.

Mraz je bio najavljen nekoliko dana unapred, tako da su proizvođači voća imali priliku da se u što većoj meri, a u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, pripreme i svojim činjenjem smanje negativne posledice. Nastale štete zavise od mnogih činilaca, kao što su vrsta i sorta, geografski položaj, prisustvo vetrova, relativna vlažnost vazduha i sl.

S obzirom da mraz nije bio visokog inteziteta, bilo koja preventivna mera primenjena u zaštiti od mraza morala je pokazati rezultate, jer su i sa malim povećanjem temerature biljke ulazile u sigurnu zonu. Zasadi u kojima mere nisu primenjene nastale štete ne bi trebalo da budu totalne, sem u specifičnom mikroklimatu gde su temperature išle ispod -30C.

Najveće štete od mraza pretrpele su vrste i sorte voćaka koje su se nalazile u fenofazi punog cveta i precvetavanja. U prvom redu se radi o šljivi, trešnji, krušci, breskvi i nektarini. Višnja je uglavnom u početnoj fazi cvetanja, dunja i jabuka, kao i kasnocvetne sorte pomenutih vrsta nisu pretrpele gotovo nikakvu štetu. Kajsija je pretrpela štete od ranijih mrazeva, a plodovi koji su preostali ne bi trebalo da se ospu u većoj meri.

Cvetovi i plodovi stradali od mraza su izgubljeni, što će se u manjoj ili većoj meri odraziti na prinos. Proizvođačima predstoji borba za očuvanje plodova koji nisu izmrzli, ali su u opasnosti da ih biljke odbace usled pretrpljenog stresa. Obavezno izvršiti tretman preparatima na bazi aminokiselina i algi, radi podizanja opšte kondicije stabala. Zasade kruške sa sortama sklonim partenokarpiji (stvaranje i razvoj plodova bez oplodnje) tretirati giberelinima, hormonskim preparatima koji podstiču partenokarpiju. Preporučuje se i folijarna prihrana fosfornim i azotnim đubrivom.

                                                                      Sneg u aprilu ništa neobično

Unošenje pčelinjih društava, kao i soliternih pčela (osmia) može se smatrati obaveznom merom posle ovakvih pojava, a naročito u zasadima samobesplodnih voćaka. Inteziviranjem oprašivanja podiže se nivo i kvalitet oplodnje, a samim tim prinosi dostižu poželjni nivo.

                                                                        Zoran Janković, dipl.inž.

                                                                        PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.