Postrna setva i njen znacaj

 

 

Proizvodnja krastavaca u postrnoj setvi moze biti unosna

Žetva ozimih strnih žita je završena, tako da treba  planirati postrnu setvu. Od perioda žetve do kraja oktobra, a za neke useve i do kraja novembra, ima dosta vremena, od 70 do 100 dana. Treba koristiti sorte i hibride krace vegetacije i ovo je velika šansa da se iskoriste prirodne pogodnosti, kvalitetno zemljište i povoljne temperatura.

            U zavisnosti od vremena setve, što je uslovljeno vremenom žetve preduseva, potrebama gazdinstvai mogucnosti prodaje proizvoda,  treba se odluciti za tip i strukturu proizvodnje. Stvorene su  sorte i hibridi kratke vegetacije vecine biljnih vrsta, koje su pogodne za postrnu proizvodnju.

 

Violeta Velickovic

Ranijom setvom treba proizvoditi useve za zrno. Za ovakvu proizvodnju treba izabrati hibride kukuruza grupe zrenja 200-300, a za  kasniju setvu  treba  izabrati hibride kukuruza ranije vegetacije, grupe zrenja 100 ili 200.

Tehnologija proizvodnje je jednostavna, plitko oranje ili tanjiranje, setvospremac, setva, ne treba

upotreba osnovnog djubrenja, a prihranjivanje azotom u fazi 7-8 listova bi koristilo za bolji prinos.

            Proizvodnja krastavaca- kornišona za zimnicu je vrlo znacajna i profitabilna, te se sve više seje posle žetve pšenice. Postrna proizvodnja boranije za pijacu ili konzerviranje je takodje znacajna, takodje i proizvodnja zelene salate, spanac, a znacajna je i   proizvodnja cvekle, mrkve, pa cak i crnog luka za pijacu.

            Postrna proizvodnja useva za zelenu masu, bilo za siliranje ili neposrednu ishranu životinja,vrlo je zna?ajna i kod nas je do sada bila najrasprostranjenija. Po pravilu sva gazdinstva, bilo veca ili manja, koja se bave govedarskom proizvodnjom, zelenu masu ca siliranje trebalo bi da proizvode u postrnoj setvi. Postoji veci broj biljaka za ovakvu proizvodnju,pojedinacno ili kombinovano, ali je kukuruz najpogodniji i najviše zastupljen.

Iako se za ovaj nacin primene ne zahteva da zrno sazri, potrebno je da se formira i dostigne do mlecne ili voštane zrelosti. Zbog toga, potrebno je usaglasiti hibride kukuruza s vremenom setve.  Potrebna je gušca setva od redovne i to  od 80.000 do 100.000 biljaka po hektaru.

Osim kukuruza , za proizvodnju zelene mase, za potrebe siliranja ili neposredne ishrane, u postrnoj setvi mogu se gajiti i drugi usevi, sudanska trava, sirak, sto?ni kelj, perko i slicne biljne vrste sa velikom biljnom masom.

Znacaj postrne setve:

-Znacajno povecanje proizvodnje jeftine hrane po jedinici površine, narocito zelene mase za stocnu hranu i konzumnog povrca;

-Produktivnije korišcenje obradivog zemljišta ;

-Intenzivnije korišcenje prirodnih resursa- zemljišta i vode;

-Raznovrsna biljna proizvodnja.

                                                                                                                             Violeta  Velickovic dipl.ing

                                                                                                                                       PSSS Beograd

                                                                                                    

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment