Prekid izbornih radnji

PREKID IZBORNIH RADNJI

Opstina Topola

TOPOLA,-Opštinska izborna komisija u Topoli donela je 16 marta 2020,godine   Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovodjenju izbora za odbornike Skupštine opštine Topola raspisanih za 26 04.2020.godine.

  1. Prekidaju se sve izborne radnje u sprovo?enju izbora za odbornike Skupštine opštine Topola, raspisanih za 26. april 2020. godine, dok važi Odluka o proglašenju vanrednog stanja(„Službeni glasnik RS“, br.29/2020).
  2. Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovo?enja izbora iz ta?ke 1. ovog rešenja, utvr?eni Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o izboru narodnih poslanika,Zakonom o jedinstvenom bira?kom spisku i Uputstvom za sprovo?enje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine.
  3. Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovo?enja izbora za odbornike.Skupštine opštine Topola bi?e utvr?eni u skladu sa vremenom nastavka sprovo?enja izbornih radnji koje ?e biti ustanovljeno odlukom o prestanku vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi.
  4. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovo?enja izbora iz ta?ke 1. Ove odluke ostaju na pravnoj snazi.
  5. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku SO Topola“

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment