DSC03587 011

   PRIPREMA  ATOMIZERA ZA RAD

 

 

  • Važno je pregledati protok dizni, najbolje bi bilo da voćari dizne koriste maksimalno dve godine, jer se one vremenom troše

 

Pre početka sezone  voćari bi trebali detaljno pregledati svoje atomizere i pripremiti ih za rad. Pregled treba obaviti prvo vizuelno a zatim I dataljan pregled sklopova atomizera.

Prvo treba pregledati  creva atomizera i utvrditi da li je došlo do fizičkih oštećenja ili odvajanja na spojnim mestima

Pregledati dizne (proveriti da nema fizičkih oštećenja i eventualno začepljenih dizni)

Proveriti pritisak guma kod vučenih atomizera

Pregledati i podmazati ležajeve na  atomizerima

Pregledati filtere i ukloniti eventualne nečistoće koje su se nakupile

Pregledati pumpu atomizera

Promeniti ulje u pumpi atomizera

Pregledati da li je pumpa dobro pričvršćena za nosače

Pregledati ispravnost sita

Probu atomizera izvršiti sa običnom vodom. U atomizer se sipa 10-20% njegove zapremine I onda ga pustitu u rad.

Aktivirati atomizer i utvrditi da li je pritisak na manometru  odogvarajući i da li je kazaljka na manometru mirna.

Vizuelnim pregledom utvrditi da li rade mešači

Provjeriti ispravnost regulatora pritiska

Proveriti protok  dizni.

                                                   Dizne menjati svake dve godine

Važno je pregledati protok  dizni, najbolje bi bilo da voćari dizne koriste maksimalno dve godine, jer se one vremenom troše. Svejedno da li su nove ili stare korisno bi bilo testirati protok. Najbolje bi bilo da to odrade stručne  osobe Nakon pregleda trebalo bi izvršiti raspored  dizni  kako bi pokrovnost bila optimalna. U slučaju da niste u mogućnosti da postignete odgovarajući pritisak na manometru postoji nekoliko uzroka:

Proverite da li su svi ventili otvoreni

Zaprljani filteri (često se dešava  kod voćara koji nisu detaljno očistili filtere prošle jeseni ili ukoliko je cisterna metalna dešava se da se korozija nakupi u filterima i crevima )

Oštećeno crevo ili otpušteni spojevi creva

Kvar unutar pumpe (najčešće oštećene membrane)

Najbolja bi bilo rastaviti pumpu atomizera i pregledati da li ima nikih oštećenja na unutrašnjim delovima pumpe. Korisno bi bilo zameniti oštećene membrane pumpe . Znamo da ukoliko se membrane oštete u toku rada, pumpa prestaje da radi, a to vas može skupo koštatu u slučaju kada se mora obaviti hitan tretman. Svakim odgađanjem tretmana postoji opasnost  od pojave simptoma bolesti na plodovima.

 

Željko Lazić dipl.ing.

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.