000

Prodaja mleka preko mlekomata u Srbiji

 

 

  • Direktna prodaja mleka i mlečnih proizvoda postoji u mnogim zemljama sveta.
  • Mlekomat predstavlja aparat gde se prodaje sveže, sirovo mleko koje je ohlađeno na 4 stepena Celzijusova, kome ništa nije dodato ili oduzeto, odnosno nije prošlo nikakav industrijski proces prerade

 

Mleko je izuzetno važna hrana, jer je, pored ostalog, vredan izvor kalcijuma i fosfora, koji su neophodni za izgradnju kostiju. Bitno je za održavanje normalnog srčanog ritma, za funkcionisanje mišića i nerava, očuvanje intelektualnih sposobnosti i zgrušavanja krvi. Nedostatak kalcijuma dovodi do bolesti osteoporoze. Kvaliteta mleka u Srbiji ima sledeće vrednosti: prosečan sadržaj mlečne masti iznosi 3,89%, a kreće se u intervalu od 3,72% – 4,11%. Prosečan sadržaj proteina je 3,20%, najmanja vrednost je 3,14%, a najveća 3,33%. Suva materija bez masti sa prosečnim sadržajem od 8,56% kreće se u intervalu od 8,34% do 8,98% (mineralne materije, kalcijum, magnezijum, lipide, fosfor, kalijum, folnu kiselinu). Mlečna mast sadrži vitamine kao što su; A, D, E vitamin B1 (Aneurin) B2- (riboflavin), B12 i vitamin C.

Mleko i mlečni proizvodi važan su deo uravnotežene ishrane za sve uzraste ljudi, jer imaju visoku hranljivu vrednost i zbog raznovrsnog sastava veoma dobar efekat na zdravlje. Deci starosti do pet godina ne preporučuje se konzumiranje obranog mleka. Pozitivni efekti mleka i mlečnih proizvoda na zdravlje potrošača, pored ostalog, su:

– Ishrana mlekom i mlečnim proizvodima pomaže u izgradnji i održavanju koštane mase tokom perioda života i na taj način smanjuje rizik od osteoporoze.

– Potrošnja mleka i mlečnih proizvoda posebno je važna za decu i omladinu, jer se u tom periodu gradi koštana masa.

  • Obrok koji uključuje mleko i mlečne proizvode, obično ima veću prehrambenu vrednost u odnosu na onu bez njih.

U današnje vreme potrebe potrošača sve više rastu i postaju specifičnije i heterogenije, pridaje im se dominantno mesto u kreiranju ponude. Potrebno je, dakle, pronaći odgovarajući proizvod koji će kvalitetom, cenom, dostupnošću i raznolikošću odgovarati većini potreba potrošača a to upravo predstavlja mleko.

                                 Mleko se sprema za put

Direktna prodaja proizvoda sa gazdinstva predstavlja prodaju gde nema posrednika između proizvođača i kupaca (potrošača). Proizvođač prodaje svoje proizvode direktno potrošaču. Kod nas se direktna prodaja vrši iz dvorišta proizvođača, na pijacama, mada ima primera da se mleko i mlečne prerađevine prodaju i preko interneta ili direktnom isporukom, na kućnu adresu kupaca – od vrata do vrata.

Od početka osamdesetih godina prošlog veka javlja se sve veći interes za ovakav način prodaje u svetu. Jedan od razloga jeste da potrošači u razvijenim zemljama sve više preferiraju kupovinu svežeg, domaćeg, autohtonog i zdravstveno bezbednog proizvoda. Osnovni motivi za kupovinu direktno od proizvođača jesu: autohtona, tradicionalna proizvodnja, transparentnost proizvodnog postupka, direktni, neposredni kontakt sa proizvođačem, stalnost u snabdevanju, međusobno poverenje i sl.

          Mlekomat u Čajetini

Direktna prodaja mleka i mlečnih proizvoda postoji u mnogim zemljama sveta. U Italiji postavljeno je više od 2.000 mlekomata, Slovenija ih ima oko 150, a u Hrvatskoj dvadesetak. Da bi egzistirao ovakav vid prodaje mora da postoji čitav niz zakona i propisa koji treba da omoguće apsolutno bezbednu prodaju mleka, jer ono predstavlja veoma specifičan proizvod koji zahteva primenu strogih higijenskih uslova u proizvodnji i prometu.

Mlekomat predstavlja aparat gde se prodaje sveže, sirovo mleko koje je ohlađeno na 4 stepena Celzijusova, kome ništa nije dodato ili oduzeto, odnosno nije prošlo nikakav industrijski proces prerade. Mlekomat je uređaj koji spaja automatizovani sistem za točenje, sistem za hlađenje i programski upravljački sistem za prodaju svežeg mleka. Pre konzumacije nepasterizovano sirovo mleko iz mlekomata mora da se prokuva, što se mora naglasiti potrošačima. U mlekomatu prodaje se mleko isključivo jednog proizvođača.

Mlekomati su automati koji objedinjuju funkcije hlađenja, mešanja i točenja mleka kao i naplate. Uz mlekomate mogu da se instaliraju i specijalni automati za prodaju PET ili staklene ambalaže. Mlekomat omogućava prodaju mleka 24 sata dnevno uz mogućnost obaveštavanja putem SMS-a ili e-maila u slučaju određenih specifičnih situacija: kvar aparata, nestanak struje, nivo prodaje mleka, povišene temperature u aparatu i sl. Ukoliko se desi da je mleku eventualno istekao rok, a može da stoji u mlekomatu četiri dana, automat sam blokira prodaju i na taj način vodi se računa o zdravlju potrošača. Mlekomat apsolutno zadovoljava zdravstveno-higijenske standarde, a automatizovan je do tog nivoa da ako temperatura mleka poraste iznad 6 stepena Celzijusova aparat sam zaustavlja prodaju. U mlekomat mogu da se postave hermetički zatvoreni tankovi kapaciteta od 200, 250 i 300 litara. Postoji mogućnost direktnog spajanja na laktofriz.

Sistem prodaje mleka preko mlekomata prvo je razvijen u Švajcarskoj, ali je usavršen u Italiji. Mlekomat daje apsolutnu sigurnost potrošača u pogledu kvaliteta i higijene mleka. Softver i sistem kontrole ne dozvoljavaju prodaju mleka koje nije zdravstveno ispravno.

Mlekomati mogu biti od različitih proizvođača. Obično su locirani na mestima gde je velika frekvencija ljudi, kao što su pijace ili tržni centri. Vlasnik mlekomata ujedno je i proizvođač mleka. Ekonomski je opravdano da se mlekomat nalazi u blizini mesta proizvodnje mleka, kako bi mleko što brže i uz što niže troškove transporta dospelo do istog. Na svakom mlekomatu mora biti napisano čije se mleko prodaje, odnosno ko je proizvođač mleka sa najbitnijim informacijama (telefon, web adresa i sl.).

Temperatura mleka u rezervoaru (tanku) može biti niža od 4° C, i istu potrošači mogu da pročitaju na displeju mlekomata. U cilju održavanja odgovarajuće temperature mleka i za zaštitu od kontaminacije iz okoline (zaštita od insekata) sa spoljne strane mlekomati su opremljeni posebnim ventilatorom koji omogućava formiranje vazdušne zavese. Ventilator radi sve vreme, isključuje se samo kada senzor pokreta detektuje potrošača.

Na svakom mlekomatu moraju da se nalaze uputstva za upotrebu. Potrošači mogu mleko iz mlekomata da pune u svoje boce, naravno vodeći računa o njihovoj higijeni i čistoći. Međutim mogu da kupe bocu iz posebnog automata u sklopu mlekomata. U ovom slučaju, za higijenu boce odgovara administrator mlekomata. Takođe, za celokupnu higijenu prostora u okviru mlekomata odgovoran je administrator mlekomata. Svi delovi mlekomata sistema koji dolaze u kontakt sa mlekom (na primer, tank ili cevi, nakon čega je mleko teče od rezervoara do centra izdavanja) moraju redovno da se čiste. Preporuka je da nakon kupovine mleko treba da u što kraćem mogućem roku dospe do rashladnog uređaja (frižidera) i da se čuva na odgovarajučoj temperaturi.

Na ovaj način realizacije mleka proizvođač bi imao veću profitabilnost u odnosu da proizvedeno mleko isporučuje mlekarskoj industriji. Naravno, postoje i određeni troškovi mlekomata u eksploataciji – troškovi električne energije, pranja aparata, zakup prostora i sl. Troškovi održavanja iznosili bi oko 10% ukupne cene mleka. Postoji takođe, i rizik od eventualnog oštećenja mlekomata od strane nesavesnih kupaca i sl.

S obzirom na sve rašireniji trend vraćanja prirodnoj ishrani, mlekomati bi mogli da budu rešenje za deo tržišnih proizvođača mleka. Mali proizvođači i dalje bi mleko isporučivali mlekarskoj industriji.

Pošto je ovaj vid prodaje zastupljen u mnogim zemljama sveta, ima značajne prednosti kako za proizvođače, tako i za potrošače može se primeniti i u našoj zemlji. Uslov za to su promene u zakonskim aktima, donošenje odgovarajućih pravilnika i uspostavljanje navika potrošača da mleko kupuju u mlekomatima.

Fotografija;Mlekomat u Čajetini  Foto ;infopress.rs

 

mr Mladen Pavlović

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.