DEciji vrtic Duga

Projekat vrtića pred gradjanima

 

 

Odelenje za imovinsko-pravne poslove,urbanizam,gradjevinarstvo I stambeno komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Arandjelovac oglasilo je javnu prezentaciju Urbanističkog  projekta  za izgradnju objekta predškolske ustanove Duga – vrtića Sunce 2, na k.p.br. 2346/1 i delu 2346/6, sve iz  K.O. Aranđelovac, urađen od strane Arplan d.o.o. iz Aranđelovca, ul.  Kralja Petra I br.80.

Sva  zainteresovana fizička i pravna lica mogu da izvrše uvid u Urbanistički projekat, od 04. do  11.03.2022.godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Aranđelovac (hol prvog sprata), svakog radnog dana od 11 do 14 sati.

Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Nikola Perišić, mast.inž.arh. (kancelarija br.1).

Tokom  trajanja javne prezentacije, zainteresovani putem pisarnice opštinske uprave mogu da dostave svoje primedbe i sugestije I u pisanom obliku, Odeljenju za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Aranđelovac, ul. Venac slobode br.10, 34300 Aranđelovac.

Materijal će biti dostupan na internet strani opštine Aranđelovac (www.arandjelovac.rs)

 

(Ar PRESS)

 

Tags: No tags

Comments are closed.