DSC04776 00

Prolećna nega zasada jagode

 

  • Od kvaliteta i pravog vremena sprovođenja prolećne nege zavisi rentabilnost proizvodnje jagoda na otvorenom

Da bi se u jagodnjacima ostvarivao visok prinos i kvalitet plodova potrebno je izvoditi niz agrotehničkih mera koje moraju biti blagovremeno i kvalitetno obavljene. Kod jagode na otvorenom u toku je priprema zasada za novu proizvodnu godinu. Najvažniji radovi koje treba obaviti u rodnim zasadima jagode su:

Uklanjanje starog lišća, koje se izvodi pred kretanje vegetacije, tokom marta meseca, 70 do 75 dana pre početka očekivane berbe. – Nikako ne bi trebalo žuriti sa ovom operacijom zbog eventualno ranijeg početka berbe, jer se znatno povećavaju rizici stradanja bokora od prolećnog mraza. Skidaju se svi stari listovi, suvi ili sveži, rezanjem lisne drške. Pri ovoj operaciji voditi računa da ne dođe do oštećenja centralnog stabla i pupoljka. Orezano lišće se sakuplja i iznosi iz zasada gde se uništava. Ovom merom se pokreće vegetacija jagode.

Rezanje bokora ili razbokoravanje je važna mera koju iz straha od oštećenja biljaka izbegavaju mnogi proizvođači. Mera se sastoji u uklanjanju oštrim nožem novih bočnih prirasta koji se javljaju posle berbe u drugoj i narednim vegetacijama. Rezidba bokora se obavlja tokom marta meseca ili kad vremenski uslovi dozvole. Rezidbom se ostavlja 3 do 5 najbolje razvijenih biljaka, pri čemu strogo voditi računa da ne dođe do njihovih oštećenja.

Prvi tretman bakrom ili plavo prskanje je obavezna mera posle obavljanja predhodne dve operacije radi dezinfekcije i sprečavanja razvoja patogena.

                                                                         Zasad jagoda na otvorenom

Provera sistema za navodnjavanje i prva prihrana jagode – Tri ključna faktora u definisanju optimalnog programa đubrenja jagode su sadržaj humusa, pH vrednost zemljišta i kvalitet vode za navodnjavanje.

U mladim zasadima koji ulazi u rod poželjno je primeniti đubrivo sa povišenim sadržajem fosfora, NPK 10:52:10 u dozi od 1g po biljci radi boljeg ukorenjavanja bokora, a potom, za 7 do deset dana, CaNO3 u dozi od 1,5g po biljci, nakon 7 do 10 dana nastaviti prihranu vodotopivim NPK 20:20:20+me đubrivom.

Kod starijih dobro ukorenjenih, vitalnih i zdravih biljaka može se odmah krenuti sa prihranom vodotopivim NPK 20:20:20+me đubrivom. Fertirigaciju obavljati i intervalima od 7 do 10 dana.

Međuredni prostor između korova može se održavati tretmanom herbicidima ili zastiranjem malčom koji sprečava razvoj korova.

Od kvaliteta i pravog vremena sprovođenja ovih mera zavisi rentabilnost proizvodnje jagoda. Jagoda veoma povoljno reaguje na primenu ovih mera, ali veoma nepovoljno reaguje na njihovo odsustvo, što često može da izazove katastrofalne posledice.

dipl.inž. Zoran Janković,

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.