Organska proiyvodnja 01

Put do organske proizvodnje u Srbiji

 

  • Ministarstvo poljoprivrede podstiče finansijski sertifikaciju organske proizvodnje u iznosu do 50% troškova sertifikata I troškova laboratorijskih ispitivanje, što se definiše pravilnikom

Na  osnovu Zakona o organskoj proizvodnji, postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji.

Ministarstvo poljoprivrede svake godine propisuje spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole I sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godinu. Za ovu godinu određeno je šest kontrolnih organizacija.

Poslove kontrole I sertifikacije u organskojproizvodnji za 2021.godinu obavljaće beogradski Centarza ispitvanje namirnica I Ecocert Balkan, Organica Control System izSubotice, Ecovivendi, TMS CEE DOO i SGS izBeograda.

Dužnosti proizvođača u skladu sa Zakonom

Na osnovu Zakona o organskoj proizvodnji, postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlašćenoj kontrolnojorganizaciji, zatim proizvođač I ovlašćena kontrolna organizacija zaključuju ugovor o vršenju kontrole I sertifikacije u organskoj proizvodnji, kojim se određuje evidencioni broj koji dobija proizvođač.

Period konverzije regulisan Zakonom

Od dana zaključenja ugovora počinje period konverzije.

Ministarstvo poljoprivrede propisuje dužinu trajanja perioda konverzije u biljnoj I stočarskoj proizvodnji.Takođe u pojedinim slučajevima, može se dobiti skraćenje konverzionog perioda uz pomoć savetodavnih službi.Proizvođač je dužan da od dana zaključenja tog ugovora organsku proizvodnju obavlja u skladu sa ovim zakonom I propisima donetim na osnovu njega, kao i da vodi evidenciju u skladu sa uputstvom ovlašćene kontrolne organizacije.

Takođe, dužan je da ovlašćenu kontrolnu organizaciju svake godine, u roku koji odredi ovlašćena kontrolna organizacija, pismeno obavesti o dinamicI proizvodnje useva, uz dostavljanje pregleda po parcelama.

Ministarstvo poljoprivrede podstiče finansijski sertifikaciju organske proizvodnje u iznosu do 50% troškova sertifikata I troškova laboratorijskih ispitivanje, što se takođe definiše pravilnikom.

 

Priredio:

Bojan Mijatović, Msc Organske proizvodnje

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.