Groblje Risovaca 11

Raste broj sahrana

Na Risovači u 2021. godini  sahranjeno 97 lica više nego  2019.

 

  • U 2019. godini na groblju Risovača obavljeno je 260 sahrana, 2021. godini 357 dok je u 2020. godini obavljeno  295!

 

Odgovor JKP Bukulja na Zahtev za pristup informacijama od javnog znacaja

Poslednje dve godine,od pojave Korona virusa  prema podacima Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Barut” zaključno sa 09.febrarom 2022.godine u 15 časova u Srbiji je registrovano  1.806.086 obolelih od kovida i 14.171 umrlih.U istom periodu u svetu,Kovid je registrovan kod 383.509.779 obolelih i 5.693.824 umrlih.

Broj sahrana iz godine u godinu,nažalost, evidentno  povećava se I na ovom području . Da li je uzrok smrti  Korona ili neka druga bolest nismo ulazili.Od JKP Bukulja koje upravlja grobljem Risovača po podnetom Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja za 2019.,2020. I 2021.godinu  dobili smo podatak da je u 2021.godini bilo 97 sahrana više nego 2019.godine.U 2019 godini na Risovači je obavljeno 260 a u 2021. godini 357 sahrana.U 2020.godini obavljeno je  295 sahrana!

U ove brojke nisu uzete sahrane tokom predhodne tri godine koje su obavljene na nekoliko desetina seoskih grobalja kolje se nalaze na teritoriji opštine  Arandjelovac..

Broj  sahrana varira od meseca do meseca.Na primer u avgustu 2019.godine na Risovači su  obavljene 24 sahrane,godinu dana kasnije 27 a prošle 16!

U decembru mesecu 2019 ,na Risovači je obavljeno 21 sahrana,2020.-42 a prošle 22.

Bilo je I meseci u kojima je broj sahrana povećavan za duplo.U aprilu mesecu 2019.godine na Risovači je obavljeno 20 sahrana,godinu dana kasnije bilo je  isto toliko a 2021. -41.U oktobru mesecu 2019.godine obavljene su 24 sahrane,2020.-19 a prošle godine 56 !

Zanimljivi su podaci I za mart ,maj,jul I novembar mesec.U martu mesecu 2019.godine obaljeno je 25 sahrana,godinu dana kasnije 19 a prošle godine 33.U maju mesecu 2019. godine  na Risovači je obavljeno 17 sahrana,godinu dana kasnije bilo je 16 a prošle 21.U julu mesecu 2019. godine obavljeno je 25 sahrana,2020. -14 a prošle godine 27.U novembru mesecu 2019 ,godine na Risovači su sahranjena 23 lica,2020.-48 a prošle godine 32.

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.